Myndigheter i djupare samverkan

RÄTTSVÄSENDET2020-12-15

Kriminalvården och Polismyndigheten har beslutat att fördjupa sin samverkan nationellt, regionalt och lokalt. Det handlar enligt ett pressmeddelande om samverkan inom flera områden i syfte att öka effektivitet och rättssäkerhet.

Polisen och kriminalvården samarbetar sedan tidigare inom många områden. Den nya överenskommelsen som träffats mellan myndigheterna ska i högre grad ske på en nationell strategisk nivå, skriver de i ett gemensamt pressmeddelande. Samverkan ska fördjupas inom ett antal områden, från hantering av misstänkta och dömda till it, lokaler och personalfrågor.

”Som stora myndigheter i rättskedjan har Polisen och Kriminalvården en rad gemensamma ytor. Det här handlar inte minst om att ringa in de områdena och att förtydliga kontaktvägarna oss emellan. Genom ett nära samarbete kan vi bli effektivare”, kommenterar Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren överenskommelsen i pressmeddelandet.

De två myndighetscheferna kommer att ha ett årligt samverkansmöte. Det mötet ska föregås av förberedande arbete på nationell nivå. Däremellan sker myndighetssamverkan på regional och lokal nivå.

”Vår hantering av frihetsberövade klienter är nära förknippade med varandra. Därför är det naturligt att samverka kring exempelvis lokal- och infrastrukturfrågor och transportfrågor. Polisen stärker även möjligheterna till framgångsrik brottsbekämpning genom strategisk samverkan med Kriminalvården”, konstaterar rikspolischef Anders Thornberg.

Den nya överenskommelsen började gälla 14 december.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA