Bild: Anna Danielsson/Nationalmuseum

Nationalmuseum tvingas till neddragningar

MUSEER2022-12-21

Sänkta anslag och slopandet av fri entré tvingar museer att spara nästa år. Nationalmuseum skjuter upp planerade utställningar och kommer att hålla stängt ytterligare en vardag i veckan, rapporterar TT.

Nationalmuseum kommer att hålla stängt både måndagar och tisdagar under 2023. Två planerade utställningar, om bildesign och om romantiken, senareläggs till 2024. Också en utställning på Jamtli i Östersund skjuts på framtiden. Däremot är inga uppsägningar aktuella, enligt TT.

Tolv miljoner kronor försvinner ur Nationalmuseums budget i och med att kompensationen för fri entré tas bort. Biljettförsäljningen kommer inte fullt ut att täcka det bortfallet, samtidigt som kostnaderna för el och övrig drift ökar.

”Då måste man samtidigt komma ihåg att vi redan bidragsfinansierar vår verksamhet med nästan 19 miljoner kronor. Det vill säga att Nationalmuseum satsar sina fondmedel för att täcka verksamheten”, säger överintendent Susanna Pettersson till TT.

Även Sjöhistoriska museets ekonomi är fortsatt ansträngd efter pandemin och det osäkra världsläget, konstaterar museichef Mats Djurberg i en intervju med Dagens Nyheter. Han säger till tidningen att ett minskat antal internationella turister leder till kraftigt minskade intäkter för den gemensamma myndigheten Statens maritima och transporthistoriska museer, som också driver Vasamuseet och Vrak i Stockholm, Marinmuseum i Karlskrona och Järnvägsmuseet i Gävle.

”När vi får mindre resurser är det den långsiktiga samlingsförvaltningen som påverkas, det vill säga vård av föremålen och det systematiska arbetet med samlingarna. I nuvarande läge har vi prioriterat öppethållandet av museet”, säger Mats Djurberg till tidningen.

Statens historiska museer, med sju museer, uppger till Dagens Nyheter att deras publika verksamhet inte kommer att förändras nästa år.

”För vår del är den stora förändringen att vi inför entréavgifter på fem av sju museer, men i övrigt är det inga stora förändringar. Vi behöver inte ställa in några utställningar, annan publik verksamhet eller anpassa öppettiderna”, säger Ulrika Mannberg, pressansvarig på myndigheten, till tidningen.

I en skriftlig kommentar till TT försvarar kulturminister Parisa Liljestrand, M, regeringens politik samtidigt som hon uttrycker förståelse för att Sveriges museer befinner sig i ett svårt läge:

”Men det är också ekonomiskt svårt för alla medborgare i Sverige, och i den ekonomiska situation som Sverige befinner sig i behöver vi göra tuffa prioriteringar i hur vi använder skattemedel, även på kulturområdet”, skriver hon.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA