Järnvägsmuseet, och dess lokstall som syns på bilden, är stängt på grund av ombyggnation. Det kan vara en förklaring till att museet toppar listan över antalet digitala besök under 2022.
Bild: Mikael Dunker
Järnvägsmuseet, och dess lokstall som syns på bilden, är stängt på grund av ombyggnation. Det kan vara en förklaring till att museet toppar listan över antalet digitala besök under 2022.

Stark återhämtning för landets museer

MUSEER2023-01-16

Enligt en rapport från organisationen Sveriges Museer har besökssiffrorna på landets museer nästan helt återhämtat sig, efter att ha halverats under pandemin. Samtidigt har antalet digitala besökare till museerna ökat, Allra flest digitala besök hade Järnvägsmuseet, som dock varit stängt för fysiska besök på grund av ombyggnation.

Rapporten från Sveriges Museer bygger på svar från 155 museer, som tillsammans haft 17,1 miljoner fysiska besök under förra året. Det motsvarar enligt rapporten mer än 89 procent av museibesöken under 2019. Några museer har till och med fler besök än före pandemin.

”Publikens kulturvanor har ändrats och somliga utlandsbesökare har uteblivit men museernas band till publiken står starka efter två tuffa år”, konstaterar organisationens generalsekreterare Gunnar Ardelius i ett pressmeddelande.

Under pandemiåren gick museernas digitala verksamhet igenom en boom av ökade besök på webben. Boomen rullar enligt rapporten vidare och har under 2022 genererat nästan 235 miljoner digitala besök. Det är två miljoner fler än under pandemiåret 2021. Enligt rapporten har antalet deltagare i museernas digitala visningar och antalet filmtittningar gått ned, medan till exempel digitala besök i museernas samlingar har ökat.

”Det är glädjande att se hur museerna fortsätter den publika digitala utvecklingen med ännu fler besök. Siffran vi anger på 235 miljoner är dessutom räknad i underkant”, kommenterar Gunnar Ardelius statistiken.

Fem museer redovisar digitala besökssiffror över en halv miljon. Järnvägsmuseet, som organisatoriskt ligger under Statens maritima och transporthistoriska museer, toppar med 987 427 besökare. Därefter följer Nordiska Museet med 949 315, Nationalmuseum med 688 509, Upplandsmuseet med 541 690 och Sjöhistoriska med 534 278 besökare.

Museerna med flest fysiska besök under 2022  

  1. Stiftelsen Skansen 1 353 608
  2. Vasamuseet 945 046
  3. Stiftelsen Nordiska museet 677 544
  4. Naturhistoriska riksmuseet 624 600
  5. Nationalmuseum 507 427
  6. Moderna Museet 485 806
  7. Malmö Museer 431 102
  8. Gamla Linköping 419 585
  9. Wadköping 393 333
  10. Prins Eugens Waldemarsudde 370 621

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Museer Kultur Corona
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.