Norskt avtal för statsförvaltningen i mål

NORGE2020-10-16

Parterna i den norska statsförvaltningen är nu överens om ett nytt löneavtal, sedan den norska motsvarigheten till Medlingsinstitutet har medlat, rapporterar norsk radio, NRK. Avtalet innehåller bland annat generella löneökningar på 1,7 procent.

”De statsanställda får ett generellt tillägg i linje med det som andra grupper har fått, alltså i linje med märket på 1,7 procent, och det är vi nöjda med”, säger Pål N. Arnesen från YS Stat, en av förhandlingsorganisationerna för statstjänstemän, till NRK.

Det var i mitten av september som förhandlingarna om ett nytt avtal för norska statsanställda bröt samman. Enligt facket var statliga arbetsgivarparten inte beredd att ge de statsanställda någon som helst löneöknining. 23 september inledde norska Riksmekleren medling mellan parterna och nu är man slutligen överens.

Förutom generella löneökningar på 1,7 procent – i nivå med det norska avtalet för den internationellt konkurrensutsatta industrin – har man enligt NRK även fört in förpliktande formuleringar om jämställda löner och kompetensutveckling i avtalet.

Löneökningarna gäller från 1 oktober och parterna har beslutat att inte genomföra lokala förhandlingar i år.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA