Ny anmälan om brister på transportenheten

KRIMINALVÅRDEN2019-05-13
Nationella transportenheten, NTE, inom Kriminalvården har åter anmälts till Arbetsmiljöverket för brister i arbetsmiljön. Enligt anmälan vill inte arbetsgivaren samverka till en sund och god arbetsmiljö för ett långt och hållbart arbetsliv.

NTE har anmälts enligt arbetsmiljölagens paragraf 6:6a av skyddsombudet för de transportörer som arbetar med Kriminalvårdens utrikestransporter. Myndigheten har sedan tidigare anmälts av huvudskyddsombudet för brister i arbetsmiljön för de enheter som sköter planeringen av utrikes transporter.

Enligt den aktuella anmälan löper de cirka 120 anställda som berörs stor risk för ohälsa, både kortsiktigt och långsiktigt, framför allt på grund av uteblivna måltider, utebliven sömn och för kort framförhållning gällande schemaändringar.

I anmälan hänvisar skyddsombudet också till diskrimineringslagens krav på att arbetsgivare aktivt ska arbeta för att ge medarbetarna möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap.

– Man har inte gjort några riskbedömningar av till exempel vad det innebär att flyga frekvent och våra arbetsuppgifters art. Vi jobbar ofta 20 till 40 timmar i sträck. Arbetsmiljöverket konstaterade vid sin inspektion hos oss att några sådana riskbedömningar inte har gjorts. I väntan på Arbetsmiljöverkets utlåtande så fortsätter arbetsgivaren att utsätta oss för samma nattarbete och samma hälsorisker. Det ligger nya anmälningar i pipeline, eftersom arbetsgivaren inte hörsammar det skyddsombudet påpekat, säger skyddsombudet Thomas Petersen.

Han berättar att han har övervägt att besluta om skyddstopp för verksamheten på grund av hälsoriskerna:

– Jag tycker att det är så pass allvarligt och är förknippat med så stora hälsorisker. Och jag tycker inte att arbetsgivaren tar detta på allvar. Men jag avvaktar med ett beslut tills Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande har kommit. Jag vill veta hur Arbetsmiljöverket tänker i den här frågan.

Arbetsgivaren hänvisar till sitt systematiska arbetsmiljöarbete, och menar att både lagar och avtal följs i verksamheten.

”Vi följer de direktiv och de regler som övergripande tagits fram inom Kriminalvården”, skriver sektionschefen Eva Qvarnström i sitt skriftliga yttrande till Arbetsmiljöverket.

Hon påpekar också att transportörerna har erbjudits hälsokontroller vid företagshälsovården och beklagar att bara 17 av cirka 50 anställda utnyttjat detta under det senaste året.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.