Civilklädd personal illustrerar eskorterad resa. Bilden är arrangerad och klienterna är statister.
Bild: Kriminalvården
Civilklädd personal illustrerar eskorterad resa. Bilden är arrangerad och klienterna är statister.

Kritik mot arbetsmiljön på transportenheten

KRIMINALVÅRDEN2019-05-07

Arbetsmiljöverket riktar efter en inspektion omfattande kritik mot Kriminalvården för hur arbetet är organiserat på Nationella transportenheten, NTE, i Arvidsjaur. Myndigheten har fått två månader på sig att redovisa vilka åtgärder som planeras.

Huvudskyddsombudet vid NTE, Micael Sjöberg, gjorde redan i februari en anmälan till Arbetsmiljöverket enligt arbetsmiljölagen, en så kallad 6:6a-anmälan. Efter en inspektion konstaterar nu Arbetsmiljöverket att det finns brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på NTE utrikes i Arvidsjaur. Arbetsmiljöverket skriver att arbetet har blivit mer omfattande och svårare, arbetsuppgifter har lagts till, volymen har ökat, och att arbetsuppgifterna tar längre tid per ärende - utan att system har utvecklats för att stödja arbetet.

– Det gäller framför allt på utrikes, där man allt oftare tvingas göra om planeringen av en resa flera gånger, eftersom kraven har skärpts från olika håll. Samtidigt kan man inte se det i statistiken, där varje ärende redovisas som ett ärende, oavsett hur många gånger man måste göra om jobbet, säger Micael Sjöberg.

Arbetsmiljöverket konstaterar också att enheterna måste få tillräckliga resurser för att motsvara arbetsmängden och svårighetsgraden i arbetet. Arbetsgivaren måste ta hänsyn till tecken och signaler på ohälsosam arbetsbelastning.

”Ni behöver motverka att arbetsbelastning leder till sjukdomar och olyckor för arbetstagarna. Resurserna ska anpassas till kraven i arbetet”, skriver man i inspektionsmeddelandet.

Arbetsmiljöverket noterar även att det har varit stor omsättning av chefer på NTE i Arvidsjaur, som haft nio olika chefer sedan 2008. Enligt Micael Sjöberg kan det ha varit en bidragande orsak till att det varit svårt att få gehör för att förutsättningarna för arbetet har förändrats över tiden.

Arbetsmiljöverket kräver nu att Kriminalvården genomför en särskild undersökning bland medarbetarna om deras arbetssituation. Undersökningen ska sedan ligga till grund för en bedömning av om det finns risker för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Därefter ska en skriftlig tidsatt handlingsplan upprättas över åtgärder som myndigheten planerar för att förhindra ohälsa och olycksfall. Arbetsmiljöverket vill ha svar senast 30 juni.

Micael Sjöberg anser att de flesta åtgärder som behövs skulle kunna genomföras innan tidsfristen löper ut, men säger att det förutsätter att man verkligen prioriterar ärendet. Han är nöjd med att han som huvudskyddsombud bestämde sig för att göra en anmälan. Han tror att det kommer att ge snabbare resultat:

– Som skyddsombud får jag ju lyssna på mina kolleger och driva det de lyfter fram. På inrikes har det här fungerat mycket lättare. När samverkan inte fungerar, det är då man måste ta till grövre verktyg. Då är det 6:6a-anmälan och skyddsstopp som finns att tillgå för ett skyddsombud, konstaterar Micael Sjöberg.

Eva Qvarnström, sektionschef för NTE utrikes, säger att arbetsgivaren självklart tar synpunkterna på allvar.

– Vi tycker det är viktigt med arbetsmiljöfrågor. Vi vill att alla ska må bra.

Enligt Eva Qvarnström ser man från arbetsledningens sida över de rekommendationer som Arbetsmiljöverket har gett, bland annat om att genomföra en enkät med personalen:

– Vi arbetar med en verksamhetsanalys sedan ett par månader tillbaka där medarbetarna är delaktiga för att se över alla arbetsmoment. Vilka arbetsuppgifter har vi, vad gör vi och hur lång tid tar de olika momenten. Det arbetet började vi långt innan Arbetsmiljöverket var här.

Hon kommenterar också det faktum att arbetsplatsen haft nio olika chefer de senaste tio åren:

– Vi har haft – och har – rekryteringsproblem på chefssidan i Arvidsjaur. Vi har inte haft chefer som har stannat så länge på chefspositioner där. Det tycker vi är besvärligt och det påverkar en arbetsplats, säger Eva Qvarnström.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA