Ny samverkan för utbildning i järnvägsbranschen

SPÅRTRAFIKEN2022-06-30

Tillsammans med andra aktörer i järnvägsbranschen tar Trafikverket initiativ till att etablera ett ”järnvägscollege” för att samordna och kvalitetssäkra utbildningar inom området.

Järnvägscollege ska bli ett fyraårigt pilotprojekt mellan Trafikverket och övriga parter i järnvägsbranschen, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Syftet är att säkerställa en effektiv samverkan mellan bransch, utbildningsanordnare, myndigheter och övriga intressenter, för att etablera nya strukturer och kvalitetskriterier för att bedriva utbildning. Järnvägscollege kommer enligt Trafikverket inte att vara en skola, utan en samverkanspart till utbildningsanordnare.

Förhoppningen är att så många utbildningsanordnare som möjligt ska ansluta sig och använda sig av de kriterier som Järnvägscollege sätter upp i samverkan med branschen.

Från 1 september i år kommer Järnvägscollege att börja bygga upp ett kansli. Kansliets uppdrag blir enligt pressmeddelandet att arbeta operativt och strategiskt, med fokus på att driva, leda och koordinera samarbetet mellan organisationens styrgrupp och arbetsgrupper.

Styrgruppen för Järnvägscollege består av representanter från Trafikverket, Trafikverksskolan, Järnvägsbranschens samverkansforum, Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, Tågföretagen, Swedtrain, Svensk kollektivtrafik och Byggföretagen.

Trafikverkets HR-direktör Niclas Lamberg, som är ordförande i styrgruppen, kommenterar initiativet i pressmeddelandet:

”Flera parter i järnvägsbranschen har påtalat att projektet är efterlängtat och intresset för att delta i styrgruppen har varit stort. Det innebär att utbildningsanordnare som är anslutna till Järnvägscollege kommer att ha branschen bakom sig och kan därmed ge sina studerande de bästa förutsättningarna för att få en bra utbildning och ett framtida jobb.”

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA