Ny styrelse vald för ST inom Kriminalvården

KRIMINALVÅRDEN2021-10-04

Efter uppgifter om konflikter och missförhållanden i styrelsearbetet valde ST att lägga förbundets avdelning inom Kriminalvården vilande under förra året. Nu har en ny styrelse valts, och den kommer inom kort att få ta över ansvaret för avdelningen.

I början av september förra året beslutade STs förbundsstyrelse att lägga avdelningen inom Kriminalvården vilande, vilket innebar att förbundet tog över avdelningsstyrelsens uppgifter – en åtgärd som ST aldrig tidigare använt.

Bakgrunden var att förbundet under våren och sommaren 2020 fick uppgifter om att allt inte stod rätt till i avdelningsstyrelsen på Kriminalvården. Det handlade bland annat om svåra missförhållanden i styrelsens arbete, där det fanns djupa konflikter mellan ledamöter samt uppgifter om sexuella trakasserier, vilket Publikt tidigare har rapporterat om.

Under det senaste året har avdelningens arbete skötts av en interimsstyrelse som verkat under förbundets överblick. Samtidigt har flera åtgärder vidtagits för att komma till rätta med de tidigare problemen.

På ett ombudsmöte i slutet av september har avdelningen nu valt en ny styrelse, som kommer att få tillbaka det fulla ansvaret från förbundet. Ordförande för avdelningen blir Joachim Danielsson.

– Jag är ödmjuk inför den uppgiften och hoppas att jag ska kunna bidra med det som våra klubbar och medlemmar förväntar sig, säger han.

Vilka frågor blir viktiga att ta tag i för den nya styrelsen?

– Vi kommer att lägga mycket fokus på att vara en demokratisk fackförening som arbetar för våra medlemmars intresse. Det kan handla om arbetstid eller villkor, och vår roll är att ta strid för att det ska bli så bra som möjligt för våra medlemmar.

Joachim Danielsson fanns precis som flera andra ledamöter även med i den tidigare avdelningsstyrelsen.

Vad talar för att arbetet ska fungera bättre nu?

– Det fanns många goda och bra krafter även i den gamla avdelningsstyrelsen. Nu månar vi alla om att det ska finnas ett bra fackligt arbete i Kriminalvården, och det tror jag också att vi kommer att uppnå.

En förändring jämfört med hur det fungerat tidigare är att de arvoden som ledamöter i den tidigare avdelningsstyrelsen hade nu har slopats. I en genomgång som gjordes på uppdrag av ST konstaterades att arvodena var anmärkningsvärt höga, vilket Publikt rapporterat om.

– Min uppfattning är att medlemmarnas pengar ska användas till medlemmarna. De ska gå till den fackliga verksamheten i klubbar och regioner, säger Joachim Danielsson.

STs förbundsordförande Britta Lejon ser positivt på framtiden för avdelningen och den nya styrelsen. Förbundet har under det senaste året stöttat avdelningen på olika sätt, men samtliga insatser är nu avslutade.

– Det känns jättekul att de hittat nya rutiner och arbetssätt. Det märks också att det finns en framtidstro och att den nya styrelsen lagt det som varit bakom sig, säger hon.

Att flera personer i den nya styrelsen fanns med i den tidigare ser hon som något positivt.

– Jag är väldigt glada att det finns många kvar från tidigare, men också många nya, det är en bra blandning. Allt det arbetet som den tillfälliga styrelsen gjort under det senaste året och den vilja som finns hos samtliga inblandade tyder på att det kommer fungera, säger Britta Lejon.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Kriminalvården
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.