Ny utbildning ska motverka hot och våld

SPÅRTRAFIKEN2023-01-09

Organisationen Prevent har släppt en ny utbildning för anställda och chefer inom spårtrafiken. Den har tagits fram tillsammans med arbetsmarknadens parter, däribland ST, och är gratis att ta del av.

Trygga spår är en ny kostnadsfri webbutbildning som ska göra det lättare att hantera konfliktsituationer inom spårtrafiken. Den har tagits fram av den ideella organisationen Prevent, som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK, tillsammans med arbetsmarknadens parter på området, bland dem ST.

Utbildningen riktar sig till anställda inom spårtrafiken, men även till chefer, som bland annat kan få stöd i arbetet med att förebygga hot och våld. Genom att undvika och mildra konfliktsituationer är tanken att risken för sådana arbetsmiljöproblem ska minska.

I utbildningen ingår flera filmer som visar hur vanligt förekommande situationer kan hanteras. De handlar exempelvis om avvisande resenärer, upprörda kollegor och stökiga gäng. Till filmerna finns ett expertutlåtande som guidar utbildningsdeltagarna genom de olika situationerna.

Utöver filmerna innehåller utbildningen även gruppövningar, informationsmaterial, checklistor samt en medarbetarenkät som kan användas för att undersöka arbetsmiljön. Det tar totalt ungefär en timme att gå igenom utbildningen, som finns Prevents sajt.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA