Bild: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Nya mål för Arbetsförmedlingen

ARBETSFÖRMEDLINGEN2024-02-19

Arbetsförmedlingen ska arbeta för att antalet deltagare i bland annat arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, lönebidrag, etableringsjobb och nystartsjobb ska bli fler. Det är uppdrag som myndigheten får i 2024 års regleringsbrev.

Regeringen har beslutat att Arbetsförmedlingen ska arbeta för att förbättra matchningen och stödja kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden. Enligt regleringsbrevet ska det bland annat ske genom etableringsjobb, nystartsjobb och matchningstjänster samt genom att öka antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, lönebidrag och antalet övergångar till utbildning som på sikt syftar till osubventionerat arbete.

”Alla som kan arbeta ska arbeta. Vi har i dag många arbetslösa samtidigt som arbetsgivare letar dag och natt efter kompetent personal. De som inte kan få ett arbete behöver stärka sin ställning på arbetsmarknaden”, framhåller arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson, L, i en kommentar i ett pressmeddelande från regeringen.

I regleringsbrevet står också bland annat att Arbetsförmedlingen ska prioritera arbetet med personer som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa, att myndigheten ska bidra till det övergripande målet att andelen felaktiga utbetalningar ska minska samt att Arbetsförmedlingens arbete med en effektiv och rättssäker ärendehandläggning ska stärkas.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA