Nytt häkte planeras i Norrköping

KRIMINALVÅRDEN2024-01-31

Kriminalvården har beslutat att ett nytt häkte ska byggas i anslutning till den nya anstalt som planeras i Norrköping. Det nya häktet beräknas få cirka 180 platser och innebära 140 arbetstillfällen.

Det nuvarande häktet vid polishuset i Norrköping har 50 platser och 6 beredskapsplatser. Det kommer enligt Kriminalvården inte att räcka för att möta framtidens behov vid tingsrätterna i Norrköping och Linköping.

”Vi har i dag en väldigt pressad situation med ständigt hög beläggning. De nya häktesplatser som Kriminalvården nu planerar att ta fram blir ett mycket välkommet tillskott”, kommenterar Michael Romanovic, chef för häktet i Norrköping, myndighetens beslut i ett pressmeddelande.

Genom att placera det nya häktet i anslutning till den planerade anstalten på Kvillingeslätten räknar Kriminalvården med att kunna dra nytta av stordriftsfördelar genom att de båda verksamheterna kan dela på olika funktioner, exempelvis när det gäller personalutrymmen, kök och det dagliga säkerhetsarbetet.

Enligt planerna får det nya häktet cirka 150 rum, varav 30 ska ha plats för två intagna, vilket ger en total kapacitet på omkring 180 platser. Den interna utredningens förslag är att det nuvarande häktet avvecklas när det nya tas i bruk.

”Den samlade kompetens som våra medarbetare har på häktet i Norrköping kommer att bli mycket viktig när det gäller att så småningom starta det nya, och större häktet”, betonar Michael Romanovic.

Enligt myndigheten kommer det nya häktet att ge cirka 140 arbetstillfällen.

Målet är att den nya kriminalvårdsanläggningen ska kunna tas i bruk successivt från 2029, och vara färdigställd 2031.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA