Nytt sätt att räkna minskade budgetutrymmet med 55 miljarder

STATSBUDGETEN2023-03-08

Den nya modell som regeringen har använt för att beräkna statens ekonomi har resulterat i att budgetutrymmet minskat med 55 miljarder kronor, konstaterar Riksrevisionen i en kritisk rapport.

Den finanspolitik som riksdagen beslutat om på regeringens förslag ger en väsentligt mindre ljus bild av det statsfinansiella läget, skriver Riksrevisionen i ett pressmeddelande. Riksrevisionen vänder sig särskilt mot att regeringen har ändrat metod för att beräkna det strukturella sparandet utan att informera riksdagen om förändringen och konsekvenserna av detta.

Enligt Riksrevisionens granskning följer inte den beslutade finanspolitiken det finanspolitiska ramverket. Det nya sättet att räkna innebär enligt rapporten att den ekonomiska politiken framstår som mindre åtstramande än vad den skulle gjort med den tidigare metoden. Det har lett till att budgetutrymmet för 2023 blivit cirka 55 miljarder kronor mindre än det skulle blivit enligt den tidigare modellen.

”Vi tar inte ställning till om den nya metoden är bättre eller sämre, då det saknas underlag för en sådan bedömning, men konstaterar att den ger en annan bild av det statsfinansiella läget för 2023. Det borde ha redovisats tydligt, särskilt med tanke på att det potentiellt sett kan påverka samspelet med penningpolitiken och Riksbankens bedömning av lämplig nivå på styrräntan”, framhåller riksrevisor Helena Lindberg i pressmeddelandet.

Eftersom statens expertmyndigheter inte använder den nya beräkningsmetoden blir jämförelser mellan regeringens och expertmyndigheternas prognoser nu ännu svårare att göra, skriver Riksrevisionen. Det försvårar i sin tur riksdagens och andras bedömningar av den finanspolitiska inriktningen. Dessutom påpekar Riksrevisionen att regeringen är otydlig i sin bedömning av finanspolitikens inriktning.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA