Bild: Anders Wiklund/TT

Oenighet om nytt industriavtal

AVTALSRÖRELSE2023-03-13

Facken inom industrin har avvisat en första skiss på ett treårigt avtal från medlarna. Industriarbetsgivarna är däremot försiktigt positiva. ”Inom basindustrin förordar vi en längre avtalsperiod under förutsättning att det slutliga avtalsinnehållet stärker svensk industris konkurrenskraft”, kommenterar förhandlingschefen Per Widolf avtalsskissen i ett pressmeddelande.

Förhandlingarna om ett nytt industriavtal och det så kallade märket har ännu inte lett till någon överenskommelse. Facken gick in i förhandlingarna med krav på löneökningar på 4,4 procent i ett ettårigt avtal, medan arbetsgivarna svarade med 2 procent i lönepåslag samt ett engångsbelopp på 3 000 kronor.

På fredagen presenterade medlarna från de utsedda opartiska ordförandena, Opo, en första skiss till treårigt avtal för parterna. Facken har sagt nej men förklarar sig beredda att teckna ett avtal på två år, under förutsättning att det andra avtalsåret blir möjligt att säga upp. I övrigt begär facken bland annat ytterligare avsättningar till arbetstidsförkortning, deltidspension/flexpension, en särskild höjning av avtalens lägstalöner på vissa avtalsområden och en låglönesatsning på andra avtalsområden.

”Facken inom industrin konstaterar att arbetsgivarna på ett antal avtalsområden vidhåller långtgående krav på försämringar av gällande avtal. En förutsättning för ett avtal, oavsett avtalsperiodens längd, är att dessa förslag inte finns med i en kommande hemställan”, skriver facken i sitt svar.

Industriarbetsgivarna har ställt sig positiva till ett längre avtal och säger ja till medlarnas skiss. Skissen innehåller än så länge inga förslag till preciserade löneökningar.

”Inom basindustrin förordar vi en längre avtalsperiod under förutsättning att det slutliga avtalsinnehållet stärker svensk industris konkurrenskraft”, kommenterar förhandlingschefen Per Widolf skissen i ett pressmeddelande.

Ett längre avtal ger enligt Industriarbetsgivarna inte bara den svenska arbetsmarknaden långsiktiga spelregler, utan det ger också andra samhällsaktörer förutsägbarhet. Det är viktigt mot bakgrund av den höga inflationen, kriget i Ukraina och geopolitiska spänningar, skriver arbetsgivarorganisationen i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA