Hög arbetsbelastning, lågt inflytande över den egna arbetssituationen och bristande stöd från chefer kan leda till långtidssjukskrivning.
Bild: Getty Images
Hög arbetsbelastning, lågt inflytande över den egna arbetssituationen och bristande stöd från chefer kan leda till långtidssjukskrivning.

Offentliganställda tjänstemän oftare sjukskrivna

SJUKSKRIVNING2021-08-26
Tjänstemän inom offentlig sektor är kraftigt överrepresenterade bland långtidssjukskrivna tjänstemän, och bland de sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa är tre av fyra kvinnor, enligt en undersökning som SCB genomfört på uppdrag av TCO.

TCO har publicerat en rapport med fokus på långtidssjukskrivna tjänstemän, vilka de är och hur deras arbetssituation har varit innan sjukskrivningen. Enligt rapporten har de långtidssjukskrivna tjänstemännen varit utsatta för flera riskfaktorer för ohälsa under tiden innan sjukskrivningen. Nu kräver TCO att riskfaktorer ska bli till friskfaktorer, som i stället innebär minskad risk för ohälsa och sjukskrivning.

”En stor andel av de långtidssjukskrivna tjänstemännen har varit exponerade för så kallade riskfaktorer i sitt arbete tiden innan de blev sjukskrivna. Riskfaktorer är faktorer som ökar risken för ohälsa och sjukskrivning. Exempel på sådana faktorer är en hög arbetsbelastning, lågt inflytande över den egna arbetssituationen och bristande stöd från chefer”, skriver TCO-ordförande Therese Svanström i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Psykisk ohälsa är enligt rapporten den främsta sjukskrivningsorsaken bland de långtidssjukskrivna tjänstemännen. Mer än varannan av de sjukskrivna hade en psykiatrisk diagnos. Andelen som blivit sjukskrivna på grund av psykiatriska diagnoser har ökat kraftigt de senaste 15 åren. År 2006 var det tre av tio som sjukskrevs som hade en psykiatrisk diagnos. I januari 2020 var andelen nästan uppe i varannan.

Kvinnor är i allmänhet sjukskrivna i större utsträckning än män, och bland de sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa är tre av fyra kvinnor. Inom alla yrkesområden är psykisk ohälsa den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Framför allt är det chefer inom statlig eller kommunal förvaltning som blir sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. 69 procent av de chefer som sjukskrevs blev sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa, och 66 procent av de tjänstemän som arbetade inom statlig eller kommunal förvaltning.

Enligt TCOs rapport visar forskningen att hälsa, sjukfrånvaro och arbetsliv hänger ihop med faktorer i arbetslivet. Många blir sjuka på grund av faktorer som helt eller delvis kan kopplas till jobbet, till den fysiska och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på arbetsplatsen. Därför vill TCO ha ett tydligare fokus på sambandet mellan arbetsmiljö och sjukfrånvaro.

Enligt debattartikeln vill TCO koppla sanktionsavgifter till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, slå vakt om det systematiska arbetsmiljöarbetet och de fackliga skyddsombudens roll, införa hälsobokslut i offentligt finansierade verksamheter och införa en lag mot trakasserier i arbetslivet.

Rapporten bygger på en enkätundersökning om sjukfrånvaro som TCO gav SCB i uppdrag att genomföra under våren 2020. Enkäten skickades till 7 007 tjänstemän som varit sjukskrivna i sammanlagt minst 90 dagar under 2017.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.