Bild: Mostphotos

Tjänstemän vill fortsätta med distansarbete

DISTANSARBETE2021-08-24

Fler än nio av tio tjänstemän vill fortsätta med distansarbete minst en dag i veckan, också efter pandemin, visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av TCO. Samtidigt visar en annan Novusundersökning att sju av tio chefer tror att den som distansarbetar missgynnas på jobbet.

TCOs Novusundersökningar visar att fler arbetade hemifrån första kvartalet 2021, jämfört med under pandemins första halvår (mars-september 2020). Knappt sex av tio har huvudsakligen jobbat hemifrån första kvartalet i år, vilket är 16 procentenheter fler än under pandemins första halvår. Före pandemin jobbade bara tre procent hemifrån. Coronapandemin har revolutionerat rollen för distansarbete på svensk arbetsmarknad, konstaterar Novus.

Särskilt vanligt har distansarbete blivit bland högutbildade i storstäderna. De flesta tjänstemän som arbetat hemifrån, 63 procent, har trivts bra med det. Fler kvinnor än män har trivts bra med att jobba hemifrån. Men mer än varannan chef, 54 procent, tror enligt Novus att en utveckling mot ökat distansarbete riskerar att skapa ett A- och ett B-lag på jobbet.

”Lösningen på de potentiella riskerna är inte att begränsa möjligheterna till att arbeta på distans. Ingen vinner på att hejda en utveckling som leder till mer nöjda och produktiva medarbetare med förenklade livspussel. Det som krävs är i stället att chefer och medarbetare i samråd utvecklar bra former för ett ökat distansarbete”, skriver TCO-ordföranden Therese Svanström i en debattartikel i Aftonbladet.

Var femte som svarat på Novus undersökningar vill fortsätta jobba hemifrån så mycket som möjligt även när alla tillåts återgå till jobbet. Närmare varannan vill jobba på distans ungefär halva tiden, och det är få som inte vill fortsätta distansarbetet alls. Var fjärde vill bara jobba någon dag i veckan på distans när pandemin är över.

En av fördelarna med distansarbete är att det gjort det lättare att få ihop livspusslet med arbete och fritid, föräldraskap eller andra åtaganden. Det tycker sju av tio som har arbetat hemifrån första kvartalet 2021. Två av tio tycker inte att livspusslet har förändrats. Mindre än en av tio tycker att livspusslet blivit svårare att få ihop jämfört med tiden innan pandemin.

En nackdel har varit bristen på socialt umgänge med kollegerna. Åtta av tio tjänstemän som huvudsakligen jobbat hemifrån första kvartalet saknar det. Det kollegiala utbytet är viktigt för trivseln, kreativiteten, att känna sig sedd och bekräftad, att lära av varandra, utvecklas och få vänskapsrelationer. Det vill de flesta få återuppleva när det är möjligt igen.

”Många avgörande samtal på arbetsplatser sker vid kaffemaskinen, i korridoren eller i fikarummet. Informella kontakter mellan medarbetare och chefer väver ett nät av information och relationer som ofta är starkare än skriftliga beslut och formella möten”, skriver Therese Svanström i debattartikeln.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.