Pandemin skyndar på digitaliseringen

DIGITALISERING2021-01-20
De snabba förändringar som skett med hjälp av digitalisering under pandemin ger ett bra utgångsläge för fortsatt förändring, skriver Post- och telestyrelsen i en rapport till regeringen.

I rapporten från Post- och telestyrelsen, PTS, som tagits fram i samarbete med Myndigheten för digital förvaltning, Digg. analyseras den digitala omställningen i en rad samhällssektorer. PTS har undersökt den digitala omställningen i fyra sektorer; kultur, utbildning, vård och omsorg samt e-handel och utifrån de fyra perspektiven digital delaktighet och tillgänglighet, distansarbete, elektronisk kommunikation samt ledarskap.

”Den omställning vi upplevt under 2020 har varit snabb och plötslig, vilket drivit på stora och snabba förändringar med hjälp av digitala verktyg och tjänster. Situationen ger oss en unik möjlighet att utifrån det vi lärt oss fortsätta ta tillvara digitaliseringens möjligheter”, konstaterar PTS generaldirektör Dan Sjöblom i ett pressmeddelande.

I rapporten framkommer att många äldre och personer med funktionsnedsättning i väsentligt högre grad än tidigare varit hänvisade till det digitala utbudet av samhällsservice under pandemin. Det understryker vikten av att alla får tillgång till och förmåga att använda digitala verktyg, skriver PTS. Bland de förslag som framförs i rapporten finns att en myndighet ska få det övergripande ansvaret för digital delaktighet, med uppdrag att ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet med digital delaktighet och inkludering.

PTS konstaterar att den befintliga infrastrukturen i stort sett klarat av den ökade trafiken under pandemin, men betonar att skillnaden i tillgång till snabbt bredband fortfarande är stor mellan hushåll i tätort och glesbygd. Enligt myndigheten behövs ett fortsatt fokus på utbyggnad, där många aktörer måste bidra och satsa för att den digitala omställningen ska kunna ske i alla delar av landet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.