Parterna vill träffa regeringen om minimilöner

ARBETSRÄTT2020-12-22
I ett öppet brev bjuder arbetsmarknadens parter in regeringen till samtal om hur Sverige kan agera för att stoppa EU-kommissionens förslag till direktiv om minimilöner.

I ett gemensamt brev skriver de tre fackliga centralorganisationerna TCO, LO och Saco tillsammans med Arbetsgivarverket, Svenskt Näringsliv och Sveriges kommuner och regioner, SKR, till statsminister Stefan Löfven och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark att parterna är överens om att direktivet om minimilöner är ett allvarligt hot mot den svenska kollektivavtalsmodellen. Därför vill de snarast få till stånd brådskande överläggningar om regeringens strategi.

I brevet konstateras att riksdagen i förra veckan enades om att EU-kommissionens föreslagna direktiv strider mot subsidiaritetsprincipen, att beslut ska fattas på lägsta ändamålsenliga nivå. Riksdagen konstaterade också att EU inte har befogenhet att lagstifta på området.

”Det är därför vi med stor oro ser att regeringen inte agerar kraftfullt mot förslaget utan snarare med försiktighet och passivitet. Vi konstaterar att regeringen nu måste följa riksdagens linje och analys. Regeringen behöver bedriva ett mycket mer aktivt påverkansarbete mot andra medlemsländers regeringar och parlament i detta skede av subsidiaritetsprövningar och inledande rådsdiskussioner”, skriver arbetsmarknadens parter.

Striden om minimilönerna är enligt parterna avgörande för den svenska modellen. Därför måste Sverige agera beslutsamt på alla nivåer och i alla kontakter. Enligt brevet krävs en väsentligt tydligare och hårdare linje mot EU-kommissionen och en aktiv plan för att påverka medlemsstaternas regeringar och parlament.

”Vi förväntar oss att regeringen leder detta arbete på ett målmedvetet sätt och använder alla till buds stående medel, politiska och rättsliga, för att stoppa EUs minimilönedirektiv”, skriver parterna.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.