Under hösten har representanter från Arbetsförmedlingen, Inspektionen för vård och omsorg, Statens museer för världskultur och SCB deltagit i en kortare pilotversion av kursen.
Bild: Mostphotos
Under hösten har representanter från Arbetsförmedlingen, Inspektionen för vård och omsorg, Statens museer för världskultur och SCB deltagit i en kortare pilotversion av kursen.

Partsrådet erbjuder stresskurs till alla myndigheter

ARBETSMILJÖ2021-01-15
För att förebygga stress och psykisk ohälsa bland statsanställda och stötta drabbade erbjuder Partsrådet nu en kurs som alla myndigheter kan avropa gratis. ”Det är fint att dela med sig i en grupp, det händer någonting”, säger Rebecca Gunnarsson, sektionschef på Arbetsförmedlingen, som är en av dem som testat kursen.

Stress är den vanligaste anledningen till sjukskrivning bland statsanställda, enligt Emilia Liljefrost, programchef på Partsrådet och tillförordnad kanslichef.

Den kurs som Partsrådet nu erbjuder alla myndigheter är utformad av stiftelsen 29k, som arbetar för att göra evidensbaserade verktyg för psykisk hälsa tillgängliga.

– För Partsrådet är det viktigt att erbjuda en forskningsbaserad metod, säger Emilia Liljefrost.

Under hösten har representanter från fyra myndigheter – Arbetsförmedlingen, Inspektionen för vård och omsorg, Statens museer för världskultur och SCB deltagit i en kortare pilotversion av kursen ”29k: Hantera stress”.

– Vi planerade för en digital kurs redan från början, för att vi ville att den skulle vara hållbar och kunna spridas på ett bra sätt. Nu i och med coronapandemin visade det sig vara ett klokt beslut, konstaterar Emilia Liljefrost.

I sin fulla längd genomförs kursen under en åttaveckorsperiod. Den består både av individuella övningar, meditation, reflektion och videodelningssessioner som genomförs tillsammans med kolleger. Målet är att ge deltagarna verktyg för att bygga motståndskraft mot stress, öka återhämtningsförmågan och förbättra den generella psykiska hälsan, även på lång sikt, förklarar Emilia Liljefrost.

Rebecca Gunnarsson.
Rebecca Gunnarsson.

Rebecca Gunnarsson är sektionschef på Arbetsförmedlingen, där anställda under en lång tid varit pressade – först på grund av omstrukturering och nedskärningar, och nu på grund av ökat tryck som en följd av coronapandemin. Hon berättar att hon under kursen ingick i en grupp om fem personer, som hon inte kände sedan tidigare.

– Varje session föregicks av att man fick reflektera över något. Exempelvis när man är tacksam i livet. Eller över en situation när jag inte varit så närvarande. Sedan fick man dela med sig av sina tankar på gruppmötet.

Den övning som gav henne mest innebar att deltagarna skulle reflektera över en situation som påverkat dem negativt.

– Vi skulle fundera över vad i våra liv som vi uteslöt vid den händelsen och vad vi fokuserade på i stället. Sedan skulle vi i samma övning reflektera över varför vi valde att prioritera de fokusområdena samt vad det gett oss för lärdomar om liknande händelser skulle uppstå igen.

Hon blev överraskad över gruppdynamikens effekter, och uppskattar att åhörarnas uppgift är att lyssna, inte döma eller komma med lösningar.

– Det är fint att dela med sig i en grupp, det händer någonting. Redan första mötet var alla engagerade och vi hade hög tillit från start. Jag vågade verkligen vara öppen, kände mig trygg. Dynamiken var otrolig.

Hon säger att kursen skapat nära relationer till personer som hon kanske inte lärt känna annars.

– Vi kände inte varandra innan, men vi kände en sorg när det var slut. Det var häftigt att dela med sig i den trygga miljö vi skapade.

Rebecca Gunnarssons ingång i kursen var att bibehålla och känna ökad arbetsglädje, inte minst i den nuvarande situationen, när hon som många andra inte träffar sina arbetskamrater.

– Jag är den första att skriva under på att det här är en bra metod. Det har varit otroligt lärorikt att avsätta den här tiden för reflektion. Det låter kanske klyschigt, men jag har själv varit i de banorna att jag kanske sprungit för snabbt, och jag önskar att jag stannat upp då.

Hon understryker dock att det vid sidan av att lära sig mer om stress också är viktigt att diskutera sina behov med sin chef.

– Det ligger ett ansvar hos den enskilde att ta upp vad man behöver för att må bra, och vad man behöver för förutsättningar. Sedan har man rätt att få tillbaka tydliga förväntningar, stöttning från chefen och en trygg arbetsplats.

Partsrådets Emilia Liljefrost säger att utvärderingen av pilotförsöket visar att deltagarna skattade sitt mående som bättre efter att de gått kursen.

Nu är målet att nå 10 procent av de statsanställda inom de närmaste två åren.

– Vi är väldigt glada att vi kan erbjuda det här digitala stödet nu, sett till att många antagligen kommer kunna sitta på distans under våren också, säger Emilia Liljefors.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.