Polisen lämnar utredning kring Löfvings död till Arbetsmiljöverket

POLISEN2023-05-29

Polismyndigheten har överlämnat sin egen utredning av de händelser som ledde till polischefen Mats Löfvings död till Arbetsmiljöverket. I utredningen riktas kritik mot den särskilde utredaren Runar Viksten, som hade Polisens uppdrag att granska Mats Löfvings agerande.

Enligt den interna utredning som överlämnats till Arbetsmiljöverket avviker det från Polismyndighetens normala hantering av personalärenden att offentligt föreslå att en anställd bör skiljas från sin tjänst, rapporterar SVT.

”Genom utredarens rapport blev ofördelaktiga omdömen rörande Mats Löfvings egenskaper som chef exponerade”, står det bland annat i utredningen.

Det är en massiv kritik mot rikspolischefens särskilda utredare Runar Viksten som kommer fram i Polismyndighetens utredning. Det var i samband med en presskonferens som Runar Viksten bland annat uttalade att myndigheten borde överväga att skilja Mats Löfving från sin tjänst. Efter den offentliga kritiken tog Mats Löfving sitt liv.

Åklagare Marianne Nordström vid särskilda åklagarkammaren bekräftar till SVT att rikspolischefens kansli gjort en polisanmälan mot Runar Viksten. Marianne Nordström valde enligt SVT att inte inleda någon förundersökning.

Arbetsmiljöverket ska nu gå igenom Polismyndighetens interna utredning och göra en sammanvägd bedömning av eventuella brister i arbetsmiljön.

”Det är en del i vår utredning kring hur Polisen har följt arbetsmiljöreglerna och arbetsmiljölagen. Den går ut på att vi tittar på deras rutiner kring arbetsmiljöarbetet och hur man förebygger ohälsa som har samband med jobbet. Vi går inte in på vem som är ansvarig för vad”, förklarar Sonya Aho, pressekreterare vid Arbetsmiljöverket, i SVT.

Rikspolischef Anders Thornberg vill enligt SVT inte uttala sig om Polismyndighetens utredning:

”Polismyndigheten avvaktar nu återkopplingen från Arbetsmiljöverket, vilken kommer ske under juni månad i form av en uppföljande inspektion. Baserat på Arbetsmiljöverkets bedömning vid den tidpunkten kommer Polismyndigheten att se över de åtgärder som föreslås i den nu inlämnade utredningen. Polismyndigheten vill i dagsläget avvakta Arbetsmiljöverkets bedömning innan kommentarer ges”, skriver Anders Thornberg i en kommentar till SVT.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA