Postnord lever inte upp till krav

POSTNORD2023-04-06

För första gången någonsin kunde Postnord under förra året inte leva upp till det så kallade befordringstidskravet, konstaterar Post- och telestyrelsen, PTS, i sin rapport Svensk postmarknad.

PTS konstaterar i sin rapport att 2022 var det första året som Postnord inte levde upp till befordringstidskravet, som innebär att 95 procent av alla inrikes brev ska ha delats ut inom två arbetsdagar. I genomsnitt, på nationell nivå, delade Postnord ut 94,7 procent av de tvådagarsbefordrade breven i tid. Motsvarande siffra för 2021 var 97,9 procent.

Antalet klagomål på Postnord till PTS ökade också under sommaren och hösten 2022. Det ledde till att PTS inledde en tillsyn mot företaget, som fick ett föreläggande om att vidta åtgärder för att komma till rätta med utdelningsproblemen.

”Posttjänsten är oerhört viktig för många människor och det ligger ett stort ansvar på Postnord att utföra den samhällsomfattande posttjänsten i enlighet med kraven. När PTS får indikationer om att det finns problem behöver myndigheten agera”, understryker Emma Maraschin, chef för PTS enhet för postfrågor, i ett pressmeddelande.

PTS har bjudit in ledningen för Postnord till ett möte för samtal om hur bolaget avser att uppfylla kraven.

Förändrad postmarknad

Antalet skickade brev fortsätter att minska och under 2022 delades sammanlagt 1,35 miljarder brev ut. Det var en minskning med elva procent jämfört med föregående år. Sedan år 2000 har brevmarknaden minskat med omkring 60 procent. Samtidigt fortsätter paketmarknaden att öka, till följd av svenskarnas e-handlande.

Källa: PTS

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Posten PTS
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA