Regeringen avvisar revisionskritik

STATSFÖRVALTNING2018-09-06

Regeringen håller inte med om den kritik Riksrevisionen riktat mot brister i styrningen av affärsverken. Därför tänker regeringen inte heller vidta några åtgärder, enligt en skrivelse till riksdagen.

Riksrevisionens sammanfattande slutsats efter sin granskning av regeringen styrning av affärsverken är att regeringen inte har utvecklat och anpassat styrningen av affärsverken dagens behov och framtida utmaningar. Enligt Riksrevisionen behöver regeringen förändra styrningen av affärsverksformen så att den blir mer tidsenlig och effektiv.

Regeringen instämmer inte i Riksrevisionens slutsats. Därför har regeringen inte för avsikt att vidta några åtgärder med avseende på detta, skriver man i sin skrivelse:

”Regeringen ser inte de behoven, även om styrningen hela tiden bör utvecklas för att vara tidsenlig och effektiv. Regeringen instämmer inte heller i Riksrevisionens slutsats att myndigheter numera har samma möjligheter som affärsverken.”

Inte heller håller regeringen med om Riksrevisionens påpekande att dokumentationen av regeringens styrning är bristfällig. Därför tänker regeringen inte följa Riksrevisionens rekommendation att utveckla dokumentationen av myndighetsdialogerna mellan affärsverken och ansvarigt departement. Riksrevisionen ansåg efter sin granskning att en förbättrad dokumentation skulle underlätta riksdagens kontroll och förbättra möjligheterna för de inblandade att nå en gemensam bild av diskussionens innehåll och resultat.

De tre affärsverk som berörs av Riksrevisionens granskning är Svenska kraftnät, Luftfartsverket och Sjöfartsverket.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA