Vill se skärpt styrning av affärsverk

RIKSREVISIONEN2018-03-06

Informationen om hur regeringen styr Luftfartsverket och Sjöfartsverket är för knapphändig, anser Riksrevisionen. Enligt revisorerna behövs också tydliga riktlinjer för när affärsverksformen är lämplig.

Riksrevisionen har granskat hur regeringen styr de tre återstående affärsverken Svenska kraftnät, Luftfartsverket och Sjöfartsverket. Affärsverksformen var tidigare vanlig i statliga verksamheter som både fattade myndighetsbeslut och drev affärsverksamhet, och hade större frihet och delvis egna regelverk.

I dag har flera affärsverk lagts ned eller ombildats till statliga bolag. Enligt Riksrevisionen fyller verksamhetsformen inte samma funktion längre, eftersom ”vanliga” myndigheter också har fått större ekonomisk frihet. Riksrevisionen efterlyser därför riktlinjer för när affärsverksformen är lämplig.

Men så länge affärsverken finns behöver regeringen bli bättre på att styra dem, anser Riksrevisionen. Affärsverken har exempelvis en rad undantag från och tillägg till de regler som gäller för vanliga förvaltningsmyndigheter, vilket gör det svårt att överblicka regelverket. Riksrevisionen rekommenderar att regeringen stramar upp det genom en gemensam riktlinje. De ekonomiska målen behöver också ses över och uppdateras.

Enligt granskarna skulle regeringens samordnade styrning av de statliga bolagen kunna vara en förebild.

Myndigheter styrs formellt genom instruktion och årliga regleringsbrev, men även genom en informell styrning i så kallade myndighetsdialoger mellan företrädare för myndigheten och ansvarigt departement. Vad gäller den senare har riksdagens konstitutionsutskott uppmärksammat att sådana möten inte dokumenterats alls, så när som på dagordning, vad gäller Luftfartsverket och Sjöfartsverket.

Riksrevisionen har inte heller hittat någon dokumentation, och konstaterar att det alltså inte är möjligt att följa diskussionerna i efterhand. Enligt rapporten behövs en bättre dokumentation så att ”den grundlagsreglerade kontrollmakten kan fungera fullt ut”.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA