Regeringen uppmanas se över ersättning till rättsliga biträden

DOMSTOLARNA2021-10-22
Riksrevisionen riktar skarp kritik mot hur ersättning till offentliga försvarare och andra rättsliga biträden i domstolen hanteras. Regeringen bör se över hela regelverket, anser myndigheten.

Statens kostnader för offentliga försvarare, målsägandebiträden och andra rättsliga biträden uppgår till mer än 3,3 miljarder kronor årligen och motsvarar nära hälften av de samlade kostnaderna för Sveriges domstolar, konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. 

Enligt granskningen finns det stora brister i Domstolsverkets och tingsrätternas hantering av ersättningarna, framför allt när det gäller domstolarnas möjlighet att bedöma om de summor som betalas ut är rimliga.

”Hanteringen är utformad på ett sätt som ger mycket dåliga förutsättningar för en god intern kontroll. Det är något som försämrar möjligheterna att hushålla med statens medel”, säger projektledaren för granskningen, Per Dackenberg, i ett pressmeddelande.

Merparten av de rättsliga biträdenas arbete genomförs under förundersökningen, då domstolen inte har tillräcklig insyn i arbetet för att kunna bedöma om ersättningsanspråken är rimliga, konstaterar Riksrevisionen.

Det finns inte heller några tydliga riktlinjer för hur domstolen ska bedöma kraven på ersättning, till exempel tumregler för vad som är skälig tid för vanligen förekommande arbetsmoment. Tingsrätten har inte heller något eget budgetansvar för ersättningarna till rättsliga biträden. Det gör att varken domarna eller domstolarna har några ekonomiska incitament att öka kontrollen, konstaterar Riksrevisionen.

”De kontrollfunktioner som finns ger inte domstolarna de verktyg som behövs för att fatta väl underbyggda beslut. Som systemet är konstruerat har domstolarna heller inga incitament att skaffa sig de verktygen”, understryker riksrevisor Helena Lindberg i pressmeddelandet.

Domstolsverket följer enligt granskningen inte heller upp domstolarnas samlade hantering av ersättningarna. Regelverket tillåter inte kontroller som till exempel kan visa om samma biträde yrkat ersättning för samma tid vid någon annan domstol, något som media har rapporterat om vid flera tillfällen.

Riksrevisionens samlade bedömning är att regeringen, som har det övergripande ansvaret, tidigare borde ha tagit initiativ till såväl uppföljning som förbättringar. Nu rekommenderar myndigheten att regeringen genomför en total översyn av hela regelverket.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.