Regeringen vill att EU satsar på infrastruktur

SPÅRTRAFIKEN2018-03-22
Regeringen vill förmå EU att förlänga den svenska stomnätskorridoren genom Sverige från Stockholm till Haparanda respektive Oslo. EU-finansiering skulle möjliggöra en mångmiljardsatsning på järnvägen.

EU-kommissionen reviderar just nu de så kallade stomnätskorridorerna. Enligt regeringen är det viktigt att hela Sverige får goda förutsättningar att växa och utvecklas. Därför kommer Sverige i sitt förslag till EU-kommissionen föreslå att den befintliga stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet, som i dag bara sträcker sig till Stockholm, ska förlängas hela vägen upp till den svensk-finska gränsen vid Haparanda samt till Oslo via Örebro.

Regeringens besked är viktigt för flera infrastrukturprojekt i framförallt norra Sverige som, om förslaget realiseras, får förutsättningar att ansöka om medfinansiering från EU:s så kallade CEF-fond, Connecting Europe Facility, skriver regeringen i ett pressmeddelande. När EU prioriterar stomnätskorridorerna kommer huvuddelen av budgeten inom CEF att satsas just på projekt längs dessa korridorer.

”Det finns ett starkt intresse i frågan från regionala aktörer och det är därför glädjande att i dag kunna lämna detta besked. Jag har goda förhoppningar om att EU-kommissionen kommer att lyssna på det svenska önskemålet – inte minst då det också finns ett starkt finskt intresse i frågan”, kommenterar infrastrukturminister Tomas Eneroth, S, i pressmeddelandet.

Vad är en stomnätskorridor?

Stomnätskorridorerna är utpekade transportstråk för att bättre sammanlänka Europa. Syftet är att planera och utveckla infrastrukturen utifrån behov och tillgängliga resurser. Stomnätskorridorerna omfattar alla trafikslag - vägar, järnvägar, inre vattenvägar, sjötransportvägar och flygplatser - och särskilt anslutningsplattformarna mellan trafikslag, det vill säga hamnar, flygplatser och järnvägsterminaler.

Källa: Regeringen

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.