Bild: Regeringskansliet

Regeringen vill få in mer utländsk kompetens

HÖGSKOLAN2024-04-09

Regeringen tillsätter en särskild utredare för att se över hur utländska doktorander och forskare ska kunna lockas till och bli kvar i Sverige. Syftet är att stärka Sveriges ställning som forsknings- och innovationsnation.

I utredarens uppdrag ingår att lämna förslag på åtgärder som förbättrar möjligheterna att attrahera och behålla utländska doktorander och forskare i Sverige. Utredaren ska dessutom se över regelverket när det gäller uppehållstillstånd för studier, i syfte att motverka missbruk av studerandetillstånd.

”Sverige är en stark forsknings- och innovationsnation, och internationella samarbeten är centralt för att vi ska kunna bibehålla detta. En mycket viktig del av det är att se till att det finns goda förutsättningar för utländska forskare att komma till Sverige och dela med sig av sin kunskap”, kommenterar utbildningsminister Mats Persson, L, utredningsuppdraget i ett pressmeddelande.

Regeringens målsättning är att förbättra förutsättningarna för utländska doktorander och forskare att verka i Sverige. Det ska också stärka Sveriges konkurrenskraft som forskningsnation. Utländska studenter som har tagit examen vid svenska universitet och högskolor kan bli en viktig resurs för Sverige, skriver regeringen i pressmeddelandet. I dag lämnar många av dem Sverige efter sin examen.

Samtidigt konstaterar regeringen att det finns starka indikationer på att uppehållstillstånd för studier missbrukas. Enligt Migrationsverket pågår ett omfattande missbruk genom att studenter använder tillstånden primärt för att arbeta.

”Det här uppdraget är ett viktigt steg i arbetet med att underlätta och förbättra förutsättningarna för utländska doktorander och forskare i Sverige. Det är även angeläget att uppehållstillstånd för studier endast beviljas personer som har för avsikt att studera i Sverige, och inte personer som avser att utnyttja systemet i andra syften”, framhåller migrationsminister Maria Malmer Stenergard, M, i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA