Regeringen vill göra det straffbart att förolämpa offentliganställda

HOT OCH VÅLD2023-02-03

Regeringen har gett en utredning i uppdrag att föreslå hur förolämpning mot tjänsteman ska kunna bli straffbart. Syftet är att minska offentliganställdas utsatthet.

Regeringen vill förstärka skyddet för offentliganställda, bland annat poliser och socialsekreterare. Därför får den pågående utredningen om åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet nu tilläggsdirektiv, uppgav justitieminister Gunnar Strömmer, M, i samband med en presskonferens på fredagen.

”Personer som arbetar för det offentliga utsätts för våld och hot och trakasserier och otillbörliga påtryckningar och skyddet för dem måste stärkas. Ett sådant exempel är socialsekreterare som kan få utstå fruktansvärda förolämpningar”, sade Gunnar Strömmer till SVT i anslutning till presskonferensen.

Därför vill han att utredningen börjar med att utreda ett återinförande av brottet förolämpning mot tjänsteman.

”Samhället markerar väldigt tydligt att vi inte accepterar att våra viktigaste offentliga företrädare för att garantera säkerhet och trygghet hos medborgarna blir behandlade på vilket sätt som helst”, sade Gunnar Strömmer.

Utredningen ska även föreslå skärpta straff för våld eller hot mot tjänsteman, och ta ställning till om straffet för sabotage mot blåljusverksamhet behöver skärpas.

Regeringen vill också öka skyddet för offentliganställdas och deras närståendes personuppgifter. Den så kallade sekretessmarkeringen i folkbokföringen ska ses över och det ska bli lättare för offentliganställda att få skyddade uppgifter. Dessutom ska utredningen föreslå åtgärder för att minska exponeringen av offentliganställdas namn i beslut och andra offentliga handlingar.

Utredningen ska vara klar senast den 1 januari 2024.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.