Regeringen vill storbanta statsförvaltningen

MINSKNING2007-01-17
Regeringen har gett en utredning i uppdrag att visa hur den statliga förvaltningen kan krympas. Det kan handla om tusentals myndighetsjobb.
Dagarna före jul tillsatte regeringen en utredning som ska granska de statliga myndigheterna. De ska bli färre, effektivare och mindre svåröverskådliga. Små myndigheter kan läggas ned eller flytta in i en större.

Regeringen vill inte heller ha opinionsbildande verksamhet i myndigheterna, eller verksamhet som konkurrerar med privata företag. Enligt förvaltningsminister Mats Odell har statliga institutioner ägnat sig åt detta i alltför stor utsträckning.

Opinionsbildning en myt

STs ordförande Annette Carnhede anser dock att det är en myt att staten bedriver omfattande opinionsbildning.

–I en undersökning ST genomförde där chefer i statliga verksamheter tillfrågades var det enbart två procent som ansåg att de överhuvudtaget hade ett opinionsbildande uppdrag, säger hon. Vi utgår från att den kommission som nu ska påbörja sitt arbete får chansen att göra en förutsättningslös kartläggning, så att myten kan undanröjas.

Utredarna, ledda av Ekonomistyrningsverkets generaldirektör Yvonne Gustafsson, ska i vanlig ordning tala om vilka ekonomiska konsekvenser deras förslag får. Men de ska dessutom redovisa vad som krävs för att dra ned myndigheternas förvaltningskostnader med tre respektive sex procent. Det innebär nedskärningar i storleksordningen fem till tio miljarder kronor av de totala förvaltningskostnaderna på 160 miljarder kronor per år.

Om antalet myndighetsanställda därmed också minskas med tre till sex procent rör det sig om 7 000–15 000 personer.

–Det är naturligtvis oroande, säger Annette Carnhede. Man kan anta att det finns en tanke att det faktiskt ska genomföras. Och det kommer i så fall ovanpå de neddragningar som gjordes i budgetpropositionen.

Närmare knutet till EU

Ytterligare en uppgift för utredningen är att koppla de statliga verksamheterna till EU-medlemskapet. Regeringens uppfattning är att medlemskapet ännu inte har fått tillräckligt genomslag i myndigheternas verksamhet och arbetsformer.

Universitet och högskolor, som också är myndigheter, ingår inte i utredningsppdraget. De ska ses över på annat sätt, liksom myndigheterna inom skolväsendet.

Redan den 5 december i år ska utredningen lämna förslag om vad som ska ske med opinionsbildande myndigheter och med små myndigheter. Resten ska redovisas ett år senare.

 

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.