Kortsiktig politik försummar förvaltningen

STATEN2008-02-27
Oinsatta politiker utan framförhållning riskerar att missa poängen med de nödvändiga förvaltningsutredningar som nu presenteras i strid ström. Det menar forne statsrådet Ingemar Mundebo, som i dagarna lägger fram sin doktorsavhandling.

Det är nu ungefär 30 år sedan Ingemar Mundebo var folkpartistisk budget- och ekonomiminister i Thorbjörn Fälldins regering. Sedan dess har han varit både landshövding och generaldirektör för dåvarande Riksrevisionsverket.

 

Nu, med några år kvar till 80, lägger han fram en doktorsavhandling där han granskat hur staten egentligen styrs – ett dagsaktuellt tema som en rad tunga, statliga utredningar ägnar sig åt. I avhandlingen konstaterar Ingemar Mundebo att gapet mellan teori och verklighet är betydande, och att den statliga förvaltningen är i stort behov av reformer.

 

– En orsak är att regeringskansliet är så övernitiskt i fråga om detaljstyrning, och satsar så lite på långsiktigt och programmatisk förvaltningsstyrning, säger han. Genom årens lopp har man lagt till olika detaljer, och många myndigheter får i dag väldigt långa regleringsbrev. Då förlorar man vitaliteten i myndigheterna, de har ofta en god kunskap om hur verkligheten ser ut.

 

Därmed håller han i huvudsak med regeringens utredare Sten Heckscher, som nyligen presenterade sitt förslag om en mer generell styrning av myndigheterna. Dagens politiker har, mot bakgrund av alla färska och pågående utredningar på området, en unik chans att forma en modern förvaltning, påpekar Ingemar Mundebo. Men han är tveksam till om de verkligen förmår väga samman alla delar till en helhet som håller på sikt.

 

– Regeringen får fundera på om de ska skriva fem propositioner på fem utredningar, eller en proposition på hela det utredningsmaterial man har. Det vore olyckligt om man skriver en sak i en proposition som man ändrar i nästa.

 

Ser du en risk för att regeringen inte klarar utmaningen?

 

– Det finns alltid en risk för att man vill lägga en proposition så fort som möjligt. Varje regering vill vara handlingskraftig. Och att skriva en sammanhållen proposition är mycket svårare. Politikerna reagerar och handlar mera på andra typer av frågor. Deras intresse för förvaltningspolitik är inte tillräckligt djupgående, sammanhållet och långsiktigt. Så det finns anledning till kritik för alla partier, och nästan alla riksdagsledamöter. Det är beklagligt, för förvaltningen hanterar massor med miljarder av våra skattepengar. Regeringens punktvisa engagemang räcker inte.

 

Det är vass kritik.

 

– Jag tycker att den är väl grundad. 2002 skrev dåvarande regeringen att förvaltningspolitik är komplicerad och  kräver långsiktighet, uthållighet och målmedvetenhet. Men tittar man på vad som hänt de första sex åren på 2000-talet så tycker jag att det är ganska lite av det.

 

Knut Rexed, tidigare generaldirektör på Statskontoret, konstaterar i en ST-skrift om den framtida staten att den gamla statstjänstemannakulturen har försvunnit i takt med att myndigheter delegerar och decentraliserar. Ingemar Mundebo håller med om det. Dagens förvaltning når inte målen om demokrati, effektivitet och rättssäkerhet, påpekar han, och efterlyser ett sammanhållet principprogram för förvaltningen och dess anställda.

 

– Det handlar om att väcka ett politiskt engagemang, för utbildning, rekrytering och vidareutbildning av medarbetare. Men det är ingen enkel engångssak.

 

Du närmar dig de 80. Vad driver dig att doktorera i mogen ålder?

 

– Dels har jag kvar en del arbetslust. Men jag har ju också varit hela livet i offentlig tjänst, och då har man naturligtvis själv funderat mycket i olika omgångar på vad det egentligen är som händer när man styr – vem styr vem, och vilka metoder använder man? Relationen mellan politiker och tjänstemän. Så när jag fick tillfälle så tog jag chansen.

 

Ingemar Mundebo försvarar sin avhandling vid Stockholms universitet nu på fredag.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.