Riksrevisionen granskar infrastruktursatsningar

STATSFÖRVALTNING2018-03-12

Ansvariga myndigheter följer inte den princip för planering av infrastrukturinvesteringar som riksdag och regering fastlagt. Det är utgångspunkten för en granskning som Riksrevisionen ska genomföra.

Staten investerar cirka 24 miljarder kronor per år i ny infrastruktur inom vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Utgångspunkten är att de mest samhällsekonomiskt effektiva transportlösningarna ska väljas, konstaterar Riksrevisionen.

Den så kallade fyrstegsprincipen innebär att myndigheterna först ska undersöka om det går att få samma förbättringar med billigare åtgärder innan statliga infrastruktursatsningar genomförs. Men enligt Riksrevisionen tyder flera fallstudier på att principen inte alltid följs. Därför genomför myndigheten nu en granskning av hur fyrstegsprincipen tillämpats vid planeringen av nationella infrastruktursatsningar under 2016–2017.

”Granskningen kommer att titta på planeringen av nationella projekt under de senaste två åren för att se i vilken utsträckning fyrstegsprincipen använts. Syftet är också att ge förslag på åtgärder till eventuella brister”, kommenterar riksrevisor Ingvar Mattson i ett pressmeddelande.

De fyra steg som ska gås igenom innan man fattar beslut om stora investeringar är:

  • Tänk om – kan behovet påverkas genom till exempel planering, styrning, reglering eller påverkan?
  • Optimera – kan befintliga anläggningar användas mer effektivt?
  • Bygga om – kan det räcka med begränsade ombyggnader?
  • Bygga nytt.

Resultatet av granskningen kommer preliminärt att publiceras i november 2018.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA