Bild: Andrey Popov/Mostphotos

Riksrevisionen granskar Sida

SIDA2021-04-26

Riksrevisionen inleder en granskning av hur biståndsmyndigheten Sida använder biståndsanslagen. I fokus för granskningen står hur och varför Sida väljer samarbetspartners.

Sidas verksamhet omsätter stora summor pengar varje år, konstaterar Riksrevisionen. Merparten av pengarna förmedlar Sida till olika samarbetspartners, som multilaterala organisationer och civilsamhällesorganisationer. Men enligt Riksrevisionen är det otydligt hur valet av respektive samarbetspartner går till och om de valen är effektiva. Granskningen inriktas på hur Sida väljer samarbetspartner, och vilka former samarbetet ska ha.

”Granskningens fokus kommer att ligga på Sidas processer. Men eftersom regeringens styrning av Sida påverkar myndighetens agerande kommer även den att belysas”, konstaterar riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Sidas biståndsbudget var drygt 26 miljarder kronor år 2020. Merparten av medlen förmedlas till olika samarbetspartners och i olika biståndsformer som programstöd och projektstöd. Riksrevisionen har vid tidigare granskningar kommit fram till att det har varit otydligt på vilka grunder som Sida väljer samarbetspartner. Också andra utvärderingar har tytt på bristande transparens på området. Det finns även otydligheter kring hur Sida gör avvägningar mellan olika biståndsformer, skriver Riksrevisionen i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA