Riksrevisionen vill se tydligare styrning av Sida

SIDA2022-05-13

Sida behöver bli bättre på att redovisa viktiga prioriteringar i sin verksamhet, anser Riksrevisionen efter en granskning. Enligt Riksrevisionen behöver regeringens styrning också bli tydligare och mer fokuserad.

Sida förmedlar årligen cirka 26 miljarder kronor i internationellt bistånd. Merparten går till biståndsinsatser som utförs av andra aktörer. Riksrevisionen har därför granskat om regeringen och Sida skapat förutsättningar för effektiva val av samarbetspartner och biståndsformer, och om Sidas val är väl underbyggda. Enligt Riksrevisionen behöver Sida bli tydligare med vad som motiverar valen av samarbetspartner i olika biståndsprojekt.

”Det går inte att i efterhand se varför Sida valt just dessa insatser, samarbetspartner och biståndsformer. Många av Sidas val har därför inte varit tillräckligt väl underbyggda”, konstaterar projektledaren Vanessa Liu i ett pressmeddelande.

Granskningen visar också att de omfattande strategier som regeringen har beslutat om innehåller många olika styrsignaler. Till exempel innehåller enligt rapporten olika stödområden ofta flera olika teman, och strategiernas mål kan bestå av flera mål i ett. Det förekommer dessutom att regeringen skickar ytterligare styrsignaler på olika nivåer. Sammantaget försvårar detta enligt Riksrevisionen Sidas arbete.

Riksrevisionens slutsats är att regeringen bör avgränsa stödområdena, minska antalet mål i strategierna samt formulera målen på övergripande nivå. Därigenom skulle Sida ges ett större utrymme att anpassa genomförandet av strategierna utifrån sina egna bedömningar.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA