Riksrevisionen vill se tydligare styrning av Sida

SIDA2022-05-13
Sida behöver bli bättre på att redovisa viktiga prioriteringar i sin verksamhet, anser Riksrevisionen efter en granskning. Enligt Riksrevisionen behöver regeringens styrning också bli tydligare och mer fokuserad.

Sida förmedlar årligen cirka 26 miljarder kronor i internationellt bistånd. Merparten går till biståndsinsatser som utförs av andra aktörer. Riksrevisionen har därför granskat om regeringen och Sida skapat förutsättningar för effektiva val av samarbetspartner och biståndsformer, och om Sidas val är väl underbyggda. Enligt Riksrevisionen behöver Sida bli tydligare med vad som motiverar valen av samarbetspartner i olika biståndsprojekt.

”Det går inte att i efterhand se varför Sida valt just dessa insatser, samarbetspartner och biståndsformer. Många av Sidas val har därför inte varit tillräckligt väl underbyggda”, konstaterar projektledaren Vanessa Liu i ett pressmeddelande.

Granskningen visar också att de omfattande strategier som regeringen har beslutat om innehåller många olika styrsignaler. Till exempel innehåller enligt rapporten olika stödområden ofta flera olika teman, och strategiernas mål kan bestå av flera mål i ett. Det förekommer dessutom att regeringen skickar ytterligare styrsignaler på olika nivåer. Sammantaget försvårar detta enligt Riksrevisionen Sidas arbete.

Riksrevisionens slutsats är att regeringen bör avgränsa stödområdena, minska antalet mål i strategierna samt formulera målen på övergripande nivå. Därigenom skulle Sida ges ett större utrymme att anpassa genomförandet av strategierna utifrån sina egna bedömningar.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.