Sekretess föreslås för statliga tjänstepensioner

TJÄNSTEPENSION2020-09-30
I en proposition till riksdagen föreslår regeringen att alla uppgifter om statliga tjänstepensioner ska omfattas av sekretess hos Statens tjänstepensionsverk och i domstol om de rör en enskilds personliga förhållanden.

Statens tjänstepensionsverk, SPV, har tidigare begärt att uppgifter om enskilda i statens tjänstepensionssystem ska omfattas av sekretess på samma sätt som i pensionssystem på den privata sidan och när det gäller den allmänna pensionen. I våras föreslog finansdepartementet en sådan förändring i en promemoria.

Nu lägger regeringen fram ett lagförslag till riksdagen. Enligt förslaget ska sekretessen gälla om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. Också information om hur tjänstepensionsmedel placeras ska omfattas av sekretess om det inte står klart att uppgifterna kan lämnas ut utan att den enskilde lider men.

För uppgifter om återbetalningsskydd ska absolut sekretess gälla och inga uppgifter lämnas ut. Sekretess för uppgifter om återbetalningsskydd föreslås inte gälla sedan pensionsspararen har avlidit. I övrigt föreslås att sekretessen ska gälla i högst 70 år. Enligt förslaget ska sekretessen inte hindra att uppgifter lämnas till försäkringsgivare som behöver uppgifterna för att utforma en pensionsförsäkring.

De nya sekretessbestämmelserna föreslås träda i kraft 1 januari 2021.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.