Sekretess föreslås för statliga tjänstepensioner

TJÄNSTEPENSION2020-09-30

I en proposition till riksdagen föreslår regeringen att alla uppgifter om statliga tjänstepensioner ska omfattas av sekretess hos Statens tjänstepensionsverk och i domstol om de rör en enskilds personliga förhållanden.

Statens tjänstepensionsverk, SPV, har tidigare begärt att uppgifter om enskilda i statens tjänstepensionssystem ska omfattas av sekretess på samma sätt som i pensionssystem på den privata sidan och när det gäller den allmänna pensionen. I våras föreslog finansdepartementet en sådan förändring i en promemoria.

Nu lägger regeringen fram ett lagförslag till riksdagen. Enligt förslaget ska sekretessen gälla om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. Också information om hur tjänstepensionsmedel placeras ska omfattas av sekretess om det inte står klart att uppgifterna kan lämnas ut utan att den enskilde lider men.

För uppgifter om återbetalningsskydd ska absolut sekretess gälla och inga uppgifter lämnas ut. Sekretess för uppgifter om återbetalningsskydd föreslås inte gälla sedan pensionsspararen har avlidit. I övrigt föreslås att sekretessen ska gälla i högst 70 år. Enligt förslaget ska sekretessen inte hindra att uppgifter lämnas till försäkringsgivare som behöver uppgifterna för att utforma en pensionsförsäkring.

De nya sekretessbestämmelserna föreslås träda i kraft 1 januari 2021.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA