Sekretess hindrar sociala insatser

POLISEN2012-11-01
Sekretesslagen är ett hinder för bekämpningen av ungdomsbrottslighet. Det anser Rikspolisstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting efter ett pilotprojekt med sociala insatsgrupper.

Rikspolisstyrelsen, RPS, redovisar idag resultatet av ett projekt där sociala insatsgrupper arbetat på tolv olika platser i landet. Insatsgrupperna har under ett och ett halvt år drivit ett individbaserat och samordnat arbete kring barn och ungdom som riskerar att hamna i en kriminell livsstil. Syftet har varit att olika myndigheter ska samverka, i stället för att varje myndighet jobbar var för sig. RPS har varit huvudman, men respektive kommuns socialförvaltning har samordnat arbetet.

Enligt en gemensam debattartikel från RPS chef Bengt Svenson och ordföranden i Sveriges kommuner och landsting, Anders Knape i Svenska Dagbladet har projektet varit framgångsrikt. Ungdomars kriminalitet har minskat med insatsgruppernas medverkan:

”Projektet visar att med samordnade insatser, utifrån myndigheternas ordinarie verksamhet, blir det svårare för den unge att fortsätta ett destruktivt beteende och det blir lättare att bli motiverad till en förändring. Risken att viktiga uppgifter faller mellan stolarna, eller att olika myndigheter arbetar med samma individ ovetandes om varandra och med motverkande insatser, minimeras.”

Men arbetet kompliceras av att sekretesslagstiftningen inte tillåter att myndigheter samverkar på individnivå, skriver de två. Utan samtycke får socialtjänsten inte lämna ut uppgifter om en individ till en annan myndighet. Om personen är över 18 år får inte heller Polisen lämna ut uppgifter till socialtjänsten. Därför vill Bengt Svenson och Anders Knape att sekretesslagen ses över för att det brottsförebyggande arbetet ska kunna bli effektivare:

”Vi vill se ett fortsatt arbete med sociala insatsgrupper. Vi hoppas därför att arbetet i pilotprojektets tolv områden kan gå över i fast verksamhet och att detta inspirerar fler kommuner att i samarbete med Polisen starta sociala insatsgrupper.”

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.