Ser inte regeringsbeslutet som ett misstroende

E-TJÄNSTER2015-11-23
E-legitimationsnämndens kanslichef Eva Ekenberg förväntar sig att bankerna kommer att ansluta sig till systemet med den nya e-legitimationen i december. Hon tolkar inte det nya regeringsuppdraget som något misstroende mot nämndens arbete.

Att regeringen beslutat att låta E-legitimationsnämnden ta fram ett komplement till den nya e-legitimationen innebär i praktiken  att myndigheterna kommer att fortsätta med bank-id efter 1 juli 2016.

Då kommer bankerna att få ersättning per inloggning enligt den nya prismodell som nämnden fastställt. I dag har myndigheter olika avtal efter enskilda avrop från den tidigare upphandlingen av bank-id.

Men bankernas medverkan behövs oavsett vilken teknisk lösning myndigheterna väljer, säger E-legitimationsnämndens kanslichef Eva Ekenberg.

– Vi förväntar oss att bankerna i december ansöker om att ingå i Svensk e-legitimation, säger hon.

Men regeringen verkar ju tvivla på hela systemet som ni skapat och skriver: ”Vid behov kan också myndigheten ompröva den modell som valts för Svensk e-legitimation.”

– Vi tolkar det som att vi ska ta in användarnas behov och titta på om det finns något som behöver justeras i modellen, säger Eva Ekenberg.

Uttrycker inte regeringens skrivning kritik och misstro mot ert sätt att hantera uppdraget?

– Frågan ställs lämpligen till regeringen. Nämnden uppfattar dock det beslutade regeringsuppdraget utifrån vikten av att öka takten i myndigheternas anslutning och att säkerställa att  offentlig sektor har tillgång till e-legitimationer även efter halvårsskiftet 2016.

Publikt har utan framgång vid upprepade tillfällen sökt Johan Eriksson, vd på Finansiell ID-Teknik som driver bank-id.

Svensk e-legitimation

  • E-legitimation ska kunna användas för identifiering och underskrift i offentliga verksamheters e-tjänster.
  • Systemet skulle enligt planerna vara på plats 1 juli 2016. Då löper avtalet med företaget bakom bank-id ut.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.