Sexuella trakasserier kan vara riskfaktor för självmord

ARBETSMILJÖ2020-09-16
Sexuella trakasserier på jobbet kan vara en riskfaktor för självmord, enligt en ny studie från Stockholms universitet. Studien bygger på enkäter med över 80 000 svenskar i arbetslivet under åren 1995–2013.

Tidigare forskning visar att sexuella trakasserier på arbetsplatsen har ett samband med risken för psykisk ohälsa. Nu visar en ny studie från psykologiska institutionen vid Stockholms universitet på ett samband mellan sexuella trakasserier på arbetsplatsen och både självmord och självmordsförsök.

”Arbetsrelaterade sexuella trakasserier kan vara en viktig riskfaktor för självmord och självmordsförsök”, kommenterar forskaren Linda Magnusson Hanson resultaten i ett pressmeddelande.

Forskningsstudien baseras på frågor till mer än 80 000 svenskar i arbetsför ålder. De har berättat om huruvida de utsatts för sexuella trakasserier på sin arbetsplats det senaste året, under perioden 1995 till 2013. De har därefter följts upp i nationella register, och självmord och självmordsförsök har identifierats utifrån dödsorsaker och registrerad sjukhusvård.

Resultaten visar att den som varit utsatta för sexuella trakasserier på jobbet löpte en mer än dubbelt så hög risk för att begå självmord, och mer än 50 procent högre risk för självmordsförsök. Studien har inte kunnat konstatera någon tydlig skillnad mellan män och kvinnor.

”Denna forskning ger ökat stöd för att en dålig social arbetsmiljö kan bidra till allvarliga hälsokonsekvenser. Forskningen tyder på att arbetsplatsinterventioner skulle kunna bidra till självmordsprevention. Mer kunskap behövs emellertid om vilken typ av organisatorisk och social arbetsmiljö som kan bidra till att förebygga arbetsrelaterade sexuella trakasserier och vi kan inte utesluta att det finns andra bakomliggande faktorer som skulle kunna förklara sambandet”, konstaterar Linda Magnusson Hanson, som är verksam vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.