Sida upptäcker oftare korruption

BISTÅND2021-06-15

Sida har blivit bättre på att upptäcka korruption i de projekt myndigheten stöder, enligt myndighetens egna årliga korruptionsrapport. Under 2020 anmäldes 326 ärenden, jämfört med 261 ärenden 2019.

Förutom att Sida själv upptäcker mer korruption har även de organisationer som myndigheten samarbetar med blivit bättre på att anmäla misstankar om korruption. I de 326 ärenden som anmäldes under förra året misstänktes korruption på 451 punkter. I 70 procent av de ärenden som avslutades under 2020 bekräftades misstankarna.

”Det är paradoxalt nog bra och viktigt att vi ser en fortsatt ökning av ärenden. Det betyder att vi, och de vi samarbetar med, blir allt bättre på att hitta och anmäla misstankar. Det är inte nödvändigtvis korruptionen som ökar, utan medvetenheten om hur viktigt det är att agera och rapportera alla misstankar, hur små de än är”, konstaterar Sidas generaldirektör Carin Jämtin i ett pressmeddelande.

Enligt rapporten följs alla misstankar om korruption, missförhållanden och oegentligheter upp av Sida. Om misstankarna bekräftas vidtas alltid åtgärder – det kan handla om att stärka rutiner, att pengar betalas tillbaka eller att samarbetet avslutas. Misstankar om förskingring eller att pengar använts till annat än det som avtalats utgör tillsammans mer än hälften av alla inkomna misstankar. Den vanligaste påföljden är att Sida kräver att pengar som förskingrats eller använts på fel sätt betalas tillbaka. 2020 krävde Sida tillbaka 67 miljoner kronor, fördelat på 54 ärenden.

”Vårt antikorruptionsarbete har ett starkt fokus på att skydda biståndsmedel. Sida arbetar i länder där korruptionen är hög och där stat, myndigheter och kontrollsystemen ofta är svaga. Därför jobbar vi extra hårt för att skattebetalarnas pengar inte ska hamna i fel fickor utan nå de som behöver vårt stöd”, understryker Carin Jämtin.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA