Sjukfrånvaron i staten ökade under pandemiåret

SJUKFRÅNVARO2021-05-12

Sjukfrånvaron i staten ökade något under förra året efter flera år av nedgång, visar en ny rapport från Statskontoret. Ökningen syns framför allt på arbetsplatser där det varit svårare att jobba på distans.

Efter att ha minskat tre år i rad vände sjukfrånvaron på de statliga myndigheterna svagt uppåt under 2020. Den totala sjukfrånvaron var förra året 3,9 procent av den tillgängliga arbetstiden, en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med 2019.

Bland de statsanställda männen ökade sjukfrånvaron med 0,4 procentenheter, medan den minskade med 0,1 procentenheter bland kvinnorna.

I rapporten, som släpptes under onsdagen, konstaterar Statskontoret att ökningen är relativt liten, men ändå bryter trenden från de senaste åren.

Myndigheten noterar i sin analys att sjukfrånvaron framför allt har ökat på de myndigheter där det varit svårare för anställda att arbeta på distans, exempelvis Polismyndigheten och Kriminalvården.

Bland de större myndigheterna är det precis som förra året Statens institutionsstyrelse som med sina 7,8 procent har den högsta sjukfrånvaron. Därefter följer Kriminalvården, där sjukfrånvaron ökade rejält jämfört med 2019 och landade på 7,7 procent.

Myndigheten för kulturanalys, som bara har omkring tio anställda, stod för den största ökningen av samtliga myndigheter och hade med sina 8,8 procent högst sjukfrånvaro av alla. 2019 låg sjukfrånvaron på myndigheten under genomsnittet, på 2,2 procent.

Den största minskningen av sjukfrånvaron stod Överklagandenämnden för studiestöd för. 2019 låg myndigheten på 8,1 procent, 2020 var samma siffra 3,9 procent.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA