Skärpta krav på säkerhetsskydd föreslås

STATSFÖRVALTNING2021-05-26
Regeringen föreslår skärpta säkerhetsskyddsregler för statliga myndigheter, bland annat för att skydda känsliga uppgifter vid outsourcing. Förslagen bygger på en tidigare statlig utredning och föranleds av uppmärksammade brister hos flera myndigheter.

Regeringen har lämnat över sitt förslag till ändringar i säkerhetsskyddslagen till riksdagen. Förslaget innebär bland annat att de som bedriver säkerhetskänslig verksamhet kan förhindras att ingå avtal och andra sam­arbeten som kan skada Sveriges säkerhet.

”Säkerhetsfrågor är prioriterade för regeringen. Vi har under de senaste åren tagit fram omfattande ny reglering på säkerhetsskyddsområdet som både moderniserat och förstärkt lagen. Vissa inträffade händelser och den säkerhets­politiska utvecklingen har dock visat att det finns behov av ytterligare åtgärder”, konstaterar inrikesminister Mikael Damberg, S, i ett pressmeddelande.

Framför allt Säkerhetspolisen, Säpo, men också andra myndigheter, har de senaste åren uppmärksammat att aktörer med verksamhet av stor betydelse för Sveriges säkerhet har haft ett dåligt säkerhetsskydd. Det har bland annat varit i samband med att externa aktörer anlitats. Det gäller också ett antal statliga myndigheter, som i samband med outsourcing av arbetsuppgifter exponerat hemliga uppgifter av betydelse ur säkerhetssynpunkt.

Regeringens förslag innebär skärpta krav i samband med upphandlingar, avtal och andra former av samarbeten, om de innebär att känslig verksamhet exponeras för externa aktörer. En särskild säkerhetsskyddschef föreslås bli obligatoriskt för myndigheter med särskilt känslig verksamhet, och dessa får en mer framträdande roll i skyddsarbetet. Tillsynsmyndigheterna föreslås få utökade befogenheter att stoppa ur säkerhetssynpunkt olämpliga förfaranden. Tillsynsmyndigheterna bör också ökade befogenheter och möjlighet att besluta om sanktions­avgifter om verksamheter åsidosätter kraven, menar regeringen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.