Skärpt säkerhet för statliga myndigheter

IT-SÄKERHET2018-01-19

Statliga myndigheter ska vara skyldiga att rådgöra med Säkerhetspolisen och försvaret innan de lägger ut säkerhetskänslig verksamhet på utomstående utförare. Det beslutade regeringen på torsdagen.

Regeringen beslutade på torsdagen om ändringar i säkerhetsskyddsförordningen som innebär att alla statliga myndigheter blir skyldiga att samråda med Säkerhetspolisen, Säkerhetspolisen, och Försvarsmakten innan de lägger ut säkerhetskänslig verksamhet på en annan utförare.

Genom de nya bestämmelserna blir myndigheter som planerar en upphandling med krav på säkerhetsskyddsavtal skyldiga att samråda med både Säkerhetspolisenoch försvaret innan upphandlingen påbörjas. Skyldigheten gäller om en leverantör kommer att få tillgång till hemliga uppgifter, eller möjlighet att förvara hemliga uppgifter utanför myndighetens lokaler. De nya reglerna kommer att gälla flera hundra upphandlingar per år.

Säkerhetspolisen och försvaret får förelägga den myndighet som ska lägga ut verksamhet att vidta åtgärder för att säkerställa säkerhetsskyddet. Om föreläggandet inte följs eller om säkerhetsskyddslagens krav inte följs får Säkerhetspoliseneller försvaret stoppa upphandlingen. De nya reglerna kommer att gälla från 1 april.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA