Skyddsombud kräver ny utredning om uppsagd MS-sjuk

POLISEN2021-03-24

STs huvudskyddsombud inom Polisen begär nu att arbetsgivaren gör en ny utredning av en uppsagd MS-sjuk kvinnas arbetsförmåga. Huvudskyddsombudet anser att den bedömning som har gjorts tidigare är för gammal och felaktigt utförd.

Efter att en civilanställd kvinna, som är sjuk i MS, sagts upp av Polisen tvisteförhandlade facket och arbetsgivaren för att nå en förlikning.

Som Publikt tidigare har skrivit om nådde parterna inte fram till någon lösning, och förhandlingarna slutade i oenighet förra veckan. ST har dock flaggat för att förbundet kommer att driva fallet vidare.

Kvinnan är för tillfället arbetsbefriad under sin uppsägningstid, men hon har begärt att få återgå till jobbet i väntan på att tvisten avgörs.

STs huvudskyddsombud inom Polisen kräver nu, i en skriftlig begäran som Publikt har tagit del av, att arbetsgivaren gör en riskbedömning av hur hon ska kunna återgå till arbetet.

Dessutom vill huvudskyddsombudet att Polisen med hjälp av företagshälsovården gör en ny utredning av kvinnans arbetsförmåga, eftersom den som har gjorts tidigare är utförd på ett felaktigt sätt.

”Den arbetsförmågebedömning arbetsgivaren hänvisar till i sin senaste kommunikation i ärendet är enligt förbundets bedömning missvisande på flera grunder”, skriver huvudskyddsombudet Robert Tkalcic i sin begäran.

Enligt honom är den tidigare bedömningen utformad i ett läge när kvinnan fortfarande var påverkad av ett tillfälligt skov i sin MS-sjukdom. Robert Tkalcic påtalar också att bedömningen av kvinnans arbetsförmåga är gjord utanför samverkan och ska betraktas som för gammal.

Eftersom hon fortfarande är anställd i väntan på att tvisten ska lösas är arbetsgivaren skyldig att riskbedöma hennes arbetsmiljö, förtydligar han för Publikt.

– Nu ska hon tillbaka i arbete och då finns det saker som behöver göras inför att hon ska komma tillbaka, för att hon inte ska bli sjuk av arbetet. Den här begäran är en del av det, säger Robert Tkalcic.

Polisen har två veckor på sig att svara skriftligt på huvudskyddsombudets begäran, den så kallade 6.6-an, och vill i nuläget inte kommentera hur man ser på de krav som ställs i den.

– Begäran kom in igår och vi tittar just nu på vad skyddsombudet begär och håller på att ta fram ett svar, säger Charlotta Nordberg, HR-konsult på Polisen i region väst.

Som Publikt har skrivit om förut har Polisen tidigare gett ett skriftligt svar på kvinnans förfrågan om att komma tillbaka till jobbet. Där anger man att det inte går erbjuda henne tillräckligt många arbetsuppgifter för att nå upp till en halvtidstjänst, med tanke på hennes behov av anpassningar.

Charlotta Nordgren vill för tillfället inte heller kommentera huruvida kvinnan kan återgå till arbetet eller inte, säger hon till Publikt.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA