ST förlorade mål om MS-sjuk kvinnas anställning

POLISEN2022-06-08

Arbetsdomstolen gick på arbetsgivarens linje och beslutade att Polismyndigheten hade rätt att säga upp en MS-sjuk kvinna som arbetat i myndigheten i 20 år. Fackförbundet ST blir därmed skyldigt att betala motpartens rättegångskostnader på drygt 270 000 kronor.

– Det är klart att jag är väldigt besviken, säger STs förbundsjurist Jenny Ekenstierna. Jag ska läsa domskälen noggrant, men det verkar som att domstolen inte har gjort någon djupare analys av arbetsgivarens påståenden om medlemmens arbetsförmåga.

Kvinnan är sedan många år sjuk i den neurologiska sjukdomen multipel skleros, MS. Hon har arbetat på Polisens bedrägerisektion i region väst, men i samband med en rehabilitering blev hon omplacerad till andra arbetsuppgifter. I september 2020 ansåg dock arbetsgivaren att hon inte kunde ”utföra arbete av betydelse för arbetsgivaren”, trots anpassningar av arbetsplats och arbetsuppgifter. Hon sades då upp.

ST kritiserade beslutet och förde tvisteförhandlingar utan resultat. Förbundet drog därefter arbetsgivaren inför Arbetsdomstolen, AD. 

– Vår medlem hade en sjukskrivning på 25 procent, men har en arbetsförmåga som är testad inom specialistsjukvården. Ändå har arbetsgivaren framfört att hon inte har kapacitet att arbeta, säger Robert Tkalcic, STs huvudskyddsombud på Polisen i region väst.

Arbetsdomstolen skriver i sitt domslut att en omfördelning av arbetsuppgifter skulle ha medfört att kvinnan permanent befriades från merparten av de arbetsuppgifter som normalt ingår för en administratör inom bedrägerisektionen. Något sådant vore inte skäligt att begära av arbetsgivaren, enligt domstolen. AD anser också att arbetsgivaren fullgjort sina skyldigheter i fråga om rehabilitering.

Jenny Ekenstierna håller inte med om beskrivningen av de olika arbetsuppgifternas omfattning, som hon menar härrör från arbetsgivarsidan.

– De arbetsuppgifter hon kunde utföra var kanske 80 procent, men dem finns det inte så mycket resonemang kring i domen.

Hon säger att domstolens beslut är ett hårt slag för medlemmen.

– Det hade betytt otroligt mycket för henne att vinna. Det skulle ha varit ett kvitto på det hon vet, att hon har en arbetsförmåga och är en tillgång för Polisen eller en annan arbetsgivare.

För STs del innebär förlusten en kostnad på över en kvarts miljon kronor. Men både Robert Tkalcic och Jenny Ekenstierna understryker att det är viktigt att facket kämpar för att personer med funktionsnedsättning inte diskrimineras på arbetsmarknaden.

– Det är sällan utgången är given på förhand, och jag ångrar inte att vi har drivit målet, säger Jenny Ekenstierna.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA