Polisen säger upp Helena Falkenkvist av personliga skäl, enligt personalansvarsnämndens beslut.
Bild: Getty Images
Polisen säger upp Helena Falkenkvist av personliga skäl, enligt personalansvarsnämndens beslut.

ST överklagar uppsägning av MS-sjuk anställd

POLISEN2020-10-12

Helena Falkenkvist har jobbat inom Polisen i 20 år, men är nu uppsagd på grund av sin MS-sjukdom. ”Det här känns som en mardröm, helt overkligt”, säger hon till Publikt. ST meddelar att uppsägningen kommer att överklagas.

Polisens personalansvarsnämnd har beslutat att ST-medlemmen Helena Falkenkvist inte ska få jobba kvar inom myndigheten. I åtta år arbetade hon på Polisens bedrägerisektion i region väst. Sammantaget har hon haft en tillsvidareanställning inom Polisen i 20 år.

De senaste tre decennierna har Helena Falkenkvist också levt med sjukdomen multipel skleros, MS. För tre år sedan fick hon ett skov, och blev sämre. Efter det fick hon hjälp av ST lokalt med att hitta en så kallad rehabiliteringstjänst på en annan avdelning. Hennes arbetsförmåga har fastställts till 75 procent.

Helena Falkenkvist.
Bild: Privat
Helena Falkenkvist.

I höstas kom arbetsgivaren efter en omplaceringsutredning fram till att det inte fanns någon alternativ tjänst för henne. I förra veckan fick hon besked om personalansvarsnämndens beslut där det framgår att arbetsgivaren säger upp henne på grund av personliga skäl.

I nuläget har hon fått frågan om att bli arbetsbefriad med sex månaders uppsägningstid.

– Det känns inte bra även om jag har känt på mig vartåt det här lutade sedan september när jag fick en ny rehabiliteringsansvarig chef. Jag sover dåligt och det här känns som en mardröm, helt overkligt, säger Helena Falkenkvist till Publikt.

STs ansvarige ombudsman Thomas Fröstberg meddelar att förbundet kommer att överklaga uppsägningen, vilket man behöver göra inom två veckor från det att beslutet fattades.

– Medlemmen vill att vi bestrider uppsägningen och då kommer vi att göra det. Våra jurister jobbar nu med att säkerställa hennes rättsliga status, och sedan kan vi ta en förhandling med arbetsgivaren om ett ogiltigförklarande, säger han till Publikt.

En sådan förhandling bör kunna äga rum inom några veckor. Thomas Fröstberg vill innan dess inte uttala sig med mer än att såväl ST lokalt som skyddsorganisationen har varit tydliga med att man vänder sig emot beslutet.

– Min bedömning är att jag inte ser att de har saklig grund för en uppsägning, säger Thomas Fröstberg.

Enligt det underlag som Polisen har skickat in till sin personalansvarsnämnd anser arbetsgivaren att man har gjort allt som går när det gäller rehabilitering för Helena Falkenkvists del. Efter en omplaceringsutredning kan arbetsgivaren ”tyvärr konstatera att sakliga skäl för uppsägning föreligger”, skriver man i underlaget.

Magnus Lindegren, chef för Polisens bedrägerisektion i region väst och ansvarig för rehabiliteringen, har ingen kommentar till att ST bestrider personalansvarsnämndens beslut om att gå på arbetsgivarens linje.

– Utifrån det personliga för hennes del är det naturligtvis jättebeklagligt. Utifrån arbetsgivaren så är det överlämnat till personalansvarsnämnden som har fattat ett beslut och det måste jag förhålla mig till, oavsett om det hade blivit detta resultat eller ett annat resultat, säger Magnus Lindegren till Publikt.

STs avdelningsordförande inom Polisen, Pär Renberg, sitter med i personalansvarsnämnden. Han var den enda av ledamöterna som var skiljaktig till beslutet.

”Det saknas saklig grund för skiljande från anställningen enligt las. Med anledning av den sjukdomsbild som finns bör det ha kunnat göras ytterligare arbetsanpassningar, där min åsikt är att Polismyndigheten inte fullföljt sina åtaganden”, anger han enligt nämndens beslut.

Helena Falkenkvists mål med att överklaga uppsägningen är att få tillbaka sitt jobb. Hon anser också att hon bör få kompensation för hur arbetsgivaren har skött hela processen. 

– Den kränkning som jag har blivit utsatt för är fruktansvärd men jag trivs med mitt jobb. För mig är det viktigt att få fram att man ska vara medveten om att man riskerar att bli uppsagd om man frågar arbetsgivaren om hjälp och anpassningar. Jag bad om att få en lugnare arbetsmiljö, och hade jag inte gjort det hade detta troligtvis aldrig hänt, säger Helena Falkenkvist.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA