Sms och privat e-post lämnas inte ut

SKOGSSTYRELSEN2022-01-17

Skogsstyrelsen behöver inte lämna ut generaldirektör Herman Sundqvists sms eller e-postloggen för hans privata e-postadress. Det har kammarrätten i Jönköping beslutat efter att SVT nekats att få ut informationen. 

Enligt kammarrätten omfattas inte generaldirektörens sms av reglerna för allmänna handlingar. Inte heller e-postloggen är någon allmän handling, eftersom den inte förvaras på Skogsstyrelsen.

SVT begärde att få ut delar av generaldirektörens sms-konversationer och en e-postlogg för den privata e-postadressen. Anledningen till SVTs begäran var information om att han använt sin privata e-postadress för tjänsterelaterade frågor. Skogsstyrelsen nekade SVT att ta del av e-postloggen och Herman Sundqvists privata sms, medan hans tjänsterelaterade sms lämnades ut. SVT överklagade Skogsstyrelsens beslut till kammarrätten, som nu överprövat ärendet och beslutat att de handlingar som nekats SVT inte ska lämnas ut.

När det gäller e-postloggen konstaterar kammarrätten att domstolen inte är tillsynsmyndighet över Skogsstyrelsen, och därmed inte kan uttala sig om generaldirektörens agerande att använda sin privata e-postadress i tjänsten. Därefter kommer domstolen fram till att e-postloggen över huvud taget inte är en allmän handling.

”En e-postlogg kan vara en allmän handling, till exempel om det handlar om en e-postadress som en myndighet i egenskap av arbetsgivare tillhandahåller och som är tillgänglig för myndigheten. Eftersom det aktuella e-postkontot var ett privat e-postkonto som inte var tillgängligt för myndigheten är den inte heller en allmän handling”, förklarar kammarrättsrådet Eva Elvingsson i ett pressmeddelande.

De sms som var aktuella för kammarrättens prövning anses vara av tydlig privat karaktär och sådana handlingar är enligt domen undantagna från handlingsoffentligheten i tryckfrihetsförordningen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA