Snabbtåg bedöms bli dyrare än prognosen visat

TRAFIKVERKET2020-09-01

Det krävs mer pengar för att förverkliga politikernas planer på nya stambanor för snabbtåg, skriver Trafikverket i en rapport till regeringen. De planerade 205 miljarder kronorna kommer enligt myndigheten inte att räcka.

Trafikverket fick i juni regeringens uppdrag att utreda ett system för nya stambanor med kostnadsramen 205 miljarder kronor i 2017 års prisnivå. Enligt Trafikverkets första delredovisning kommer det att krävas större ändringar av systemets utformning om investeringen ska kunna genomföras inom ramen. Framför allt kommer stadspassagerna med nya stationslösningar att bli väsentligt dyrare.

Redan år 2015 uppskattade Trafikverket att kostnaden för snabbtågen skulle bli 230 miljarder kronor med ett spann på 30 miljarder kronor mer eller mindre. Enligt Trafikverkets bedömning kommer kostnaden att hamna i det övre spannet.

Myndigheten pekar ut stationsorter, stationslägen, eventuella bibanor och kopplingspunkter som kostnadsdrivande. Den systemutformning som togs fram av den så kallade Sverigeförhandlingen måste ses över och omprövas avseende både antal stationer och stationslägen utifrån kostnadsramen.

Trafikverkets utredningsuppdrag ska slutredovisas 28 februari 2021. Dessförinnan ska samråd med berörda kommuner och regioner genomföras.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA