Snart dags för omtvistad flytt

SIDA2022-05-03

Först var Sida på väg till Botkyrka. Men i sommar går i stället flyttlasset till Rissne i Sundbyberg. Enligt STs avdelningsordförande på myndigheten, Ulrika Holmström, finns två läger bland de anställda – en del är positiva till de nya lokalerna, medan andra oroar sig över förändrade arbetssätt.

Efter många turer lämnar Sida nu snart sitt kontor på Valhallavägen i centrala Stockholm. I juli går flytten till nya lokaler i Rissne i grannkommunen Sundbyberg.

­­– Just nu är det mycket förberedelser och vi håller på att rensa upp det sista, berättar Ulrika Holmström som är avdelningsordförande för ST på myndigheten.

Flytten har diskuterats under flera år. Redan 2018 fattade regeringen ett beslut om att Sida skulle flytta till Botkyrka sydväst om Stockholm. Men myndigheten hade svårt att hitta en lämplig lokal där, och efter två år tillät regeringen att Sida undersökte möjligheterna till lokalisering i andra kommuner runt Stockholm.

Kort därefter dök lokalerna i Rissne upp som ett alternativ. Flytten dit innebär mindre lokalyta och en lägre hyra.

Tidigare har diskussionerna kring flytten handlat mycket om restiden, men den senaste tiden har det snarare varit det aktivitetsbaserade arbetssättet som väckt frågor och lett till oro bland de anställda, enligt Ulrika Holmström.

– En del tycker det känns spännande med flytten och att lokalerna ser fina ut. Men det är också ganska många som är bekymrade över att inte kunna ha en egen arbetsplats och behöva leta efter någonstans att sitta på morgonen, säger hon.

Oron handlar också om hur väl arbetssättet ska fungera i kombination med Sidas verksamhet.

– Aktivitetsbaserat kanske passar bättre för organisationer som jobbar mer projektbaserat, vilket vi inte gör så ofta. Det finns en farhåga om att det här inte ska vara rätt för oss, säger hon.

På det stora hela är Ulrika Holmström ändå nöjd med hur dialogen med arbetsgivaren har fungerat och hon tycker att facken fått gehör för många förslag. Ett frågetecken inför flytten har varit möjligheterna till friskvård. I lokalerna på Valhallavägen har de anställda haft tillgång till gym och träningspass. Dessa förutsättningar saknas i Rissne.

– Det har varit väldigt förmånligt, men försvinner nu. Men där har vi kommit överens med arbetsgivaren om ett ökat friskvårdsbidrag. Så det blir ändå någon form av kompensation för det.

Från och med första april gäller också myndighetens nya riktlinje för distansarbete. Sida tillåter upp till 49 procent distansarbete, med obligatorisk närvaro på kontoret på måndagar.

Pandemin och de förändringar i arbetssätt som den inneburit ställer nya krav på kontorslokalerna.

– Det har gjorts vissa anpassningar. Digitaliseringen var på gång redan innan, men har gått mycket snabbare än vad man kanske hade tänkt. Men mötesrum och lokaler har byggts för att klara digitala möten och hybridmöten, säger Ulrika Holmström.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.