SPV utreder stöd för utmärkelse

STATSFÖRVALTNING2024-01-15

Statens tjänstepensionsverk, SPV, ska utreda hur myndigheten kan stötta statliga arbetsgivare i beräkningarna av vilka anställda som har rätt till utmärkelsen För nit och redlighet i rikets tjänst. ”Det finns ett stort behov av stöd och här ser vi att SPV kan bidra på ett bra sätt”, konstaterar Sofia Suomalainen, leveranschef på SPV, i ett pressmeddelande.

Den som har jobbat statligt under minst 30 år kan få utmärkelsen För nit och redlighet i rikets tjänst, Nor. Det är varje enskild myndighet som gör beräkningen av anställningstid för de medarbetare som kan bli aktuella och hämtar in den information som behövs.

Nu har regeringen gett SPV i uppdrag att utreda hur myndigheter kan få stöd i beräkningen av vem som är kvalificerad. Enligt regleringsbrevet till SPV ska myndigheten analysera och redovisa effekterna av ett sådant nytt stöd och vilken nytta det kan skapa för statsförvaltningen på en övergripande nivå.

”Vi ser att det finns ett stort behov av stöd kopplat till Nor på många myndigheter. SPV har en stor mängd uppgifter kring statlig anställningstid och därför vänder sig många myndigheter till oss redan nu för att få hjälp. Ett väl fungerande stöd skulle därför kunna vara positivt för de statliga arbetsgivarna”, framhåller Sofia Suomalainen.

SPV har dragit i gång en förstudie av hur stödet skulle kunna se ut. Tanken är att minst två så kallade pilotmyndigheter ska ingå.

”Vilka myndigheter det blir är inte klart ännu, men målet är att vi ska vara färdiga med piloten i september 2024”, förklarar Sofia Suomalainen.

Uppdraget ska redovisas till finansdepartementet senast 30 juni 2025.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA