ST får inte delta i mål mellan Tesla och Postnord

FACKLIGT2023-12-15

Tingsrätten avslår STs och Sekos begäran om att få gå in som parter i målet mellan Tesla och Postnord. Domstolen anser inte att fackförbunden visat tillräckliga skäl för att delta i tvisten.

Tesla har stämt Postnord i Solna tingsrätt sedan leveranserna av post och paket till bliföretaget uteblivit sedan slutet av november, då ST och Seko inledde sin blockad. Blockaden är en stridsåtgärd till stöd för IF Metalls strejk på Tesla i syfte att få företaget att teckna ett kollektivavtal.

I samband med stämningen mot Postnord ansökte Seko och ST om att få delta i tvisten. Det motiverades med att ett bifall till Teslas yrkanden om att återuppta leveranserna skulle slå direkt mot förbundens sympatiåtgärder.

Men på fredagen beslutade Solna tingsrätt att avslå fackförbundens begäran. Domstolen anser inte att ST och Seko visat sannolika skäl för att målet rör deras rätt, vilket är vad som hade krävts för att förbunden skulle ha fått gå in i tvisten.

”Det materiella rättsförhållandet som målet handlar om är Postnords skyldighet att lämna ut försändelser till Tesla. Utgången i målet kan ha effekt på de sympatiåtgärder som SEKO och ST genomför mot Tesla. Detta innebär dock inte att en dom i målet har någon rättskraft mot fackförbunden. Det innebär inte heller att en dom i målet har någon betydelse i en annan rättegång som bevis”, skriver domstolen i sitt protokoll från handläggningen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA