ST-ordförande välkomnar Dan Eliasson till MSB

MSB2018-02-06
Utnämningen av Dan Eliasson till generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har mötts av en del kritik. Men STs avdelningsordförande inom myndigheten, Jan Karlsson, välkomnar utnämningen som han menar tillför stor erfarenhet av statlig verksamhet. Han tror också på ett gott fackligt samarbete.
Av:  Karin Thorsell

– Jag är själv väldigt positiv till utnämningen av Dan Eliasson. Det är en person som fortfarande har många år kvar i yrkeslivet och som har en enorm statlig förvaltningsbakgrund. Jag tror också att han kommer att vara rätt ödmjuk, så det har alla möjligheter att blir bra, säger Jan Karlsson till Publikt.

Men han betonar att det är hans egna åsikter. Än så länge har han inte haft något möte med medlemmarna för att stämma av hur de ser på utnämningen. 

Jan Karlsson menar att det är positivt med erfarenhet från en så stor myndighet som Polisen. MSB har dessutom haft en vikarierande generaldirektör i åtta månader och att det nu utses en ordinarie ger mer stabilitet. Att Dan Eliasson redan kommit och presenterat sig och hälsat på personalen ser Jan Karlsson också som positivt.

Han tror också att det finns bra förutsättningar för ett gott fackligt samarbete.

– Jag kan ju inte honom som person, men däremot har jag fackliga kolleger från andra myndigheter och där har jag hört att man ansett att relationen mellan Dan och facket har varit bra.

Vad har du för önskemål till Dan Eliasson?

– Att samverka betydligt mycket mer på alla plan. Det funkar hyfsat här med partssamverkan, men sämre med direktsamverkan. Jag vill se samverkan som ett naturligt inslag i den dagliga verksamheten.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.