Fackets ståndpunkt är att man riskerar att gå miste om personalens förtroende för processen kring lönesättning inom Filminstitutet, menar STs avdelningsordförande Tomas Johansson.
Bild: Mark Standley/Svenska Filminstitutet
Fackets ståndpunkt är att man riskerar att gå miste om personalens förtroende för processen kring lönesättning inom Filminstitutet, menar STs avdelningsordförande Tomas Johansson.

ST reagerar på chefens löneförhöjning

FILMINSTITUTET2019-05-07
Filminstitutets vd får en retroaktiv löneökning med 5 000 kronor i månaden, och en ny månadslön på 130 000 kronor. Ett styrelsebeslut som väcker reaktioner hos facket. ”Vi har en lönepolicy där vi jämför oss med andra kulturmyndigheter, medan vi har en vd-lön som åtminstone vid första anblicken sticker i väg”, säger STs sektionsordförande Tomas Johansson.

Vid det senaste styrelsemötet togs beslut om att Filminstitutets vd Anna Serner skulle få en löneförhöjning från 125 000 kronor i månaden till 130 000 kronor, något som SVT rapporterat om. Anna Serner har avstått från löneökning sedan hon tillträdde 2011, men höjningen gäller retroaktivt från oktober 2017.

Enligt institutets interna policy ska medarbetarnas löner sättas i relation till andra jämförbara kulturinstanser, som exempelvis Statens Kulturråd, Riksantikvarieämbetet och Kungliga biblioteket. Men vd Anna Serners lön ligger betydligt högre än chefernas för de instanserna, enligt fackets genomgång.

– Som arbetsgivare får man ett slags pedagogiskt problem gentemot sin personal när det ser ut så här, och då vill vi åtminstone att det ska vara tydligt varför det ser ut som det gör, säger Tomas Johansson, ordförande för ST inom Filminstitutet till Publikt.

Han påpekar att det inte finns någon egentlig konflikt mellan fack och arbetsgivare, när det gäller vd-lön. Däremot är lön generellt sett en laddad fråga inom organisationen. Mycket beroende på en tradition av att ha personal som jobbar sig upp, snarare än en där man nyanställer kompetens. Något som hållit lönerna nere, beskriver Tomas Johansson.

På senare år har medvetenheten ökat och en del extra medel har tillkommit för att jämna ut lönerna i relation till den jämförbara omvärlden, enligt honom.

– Men det är ju ett otroligt långsiktigt arbete, säger Tomas Johansson.

Styrelsen påpekar att en tjänst som vd på Filminstitutet inte är fullt ut jämförbar med en chefsposition på någon av de kulturinstitutioner som ingår i jämförelsen. Dessutom motiveras beslutet med att Anna Serners lön inte ökade alls under hennes första fem år på posten, uppger SVT.

”Det är bra för Filminstitutet att vi har en bra vd och då måste vi betala en hög lön för den”, säger Filminstitutets styrelseordförande Claes Ånstrand till SVT.

Fackets ståndpunkt är att man med det resonemanget riskerar att gå miste om personalens förtroende för processen kring lönesättning inom institutet, menar STs Tomas Johansson.

– Legitimiteten för en sån lönepolicy kan ju tappas när det står klart att personalen är jämförbar med den inom andra kulturinstitutioner, medan vd och generaldirektör inte är det, säger han.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.