En ST-medlem på Kriminalvårdens nationella transportenhet, NTE, fick avslag på sin ansökan om att vara föräldraledig under ett par timmar två dagar i veckan. Nu stämmer ST staten i Arbetsdomstolen.
Bild: Mostphotos
En ST-medlem på Kriminalvårdens nationella transportenhet, NTE, fick avslag på sin ansökan om att vara föräldraledig under ett par timmar två dagar i veckan. Nu stämmer ST staten i Arbetsdomstolen.

ST tar strid i AD om nekad föräldraledighet

KRIMINALVÅRDEN2020-04-24

En anställd på Kriminalvårdens nationella transportenhet, NTE, som ansökte om fyra timmars föräldraledighet i veckan under hösten, fick avslag på sin ansökan. Nu stämmer ST staten i Arbetsdomstolen, AD. STs förbundsjurist Veera Littmarck säger till Publikt att fler liknande ärenden som gäller NTE är på gång.

Mannen ville hämta och lämna sitt barn på skolans fritidshem två dagar i veckan under hösten 2019. För att kunna göra det ansökte han om en timmes ledighet på morgonen och en timme på eftermiddagen på måndagar respektive onsdagar.

Arbetsgivaren, Kriminalvårdens nationella transportenhet, NTE, meddelade att han i så fall skulle omplaceras till en tjänst på en av myndighetens anstalter. Mannen, som har jobbat inom Kriminalvården i 19 år och inom NTE i 10 år, tackade nej och det blev ingen föräldraledighet, enligt en stämningsansökan som ST lämnat in till Arbetsdomstolen, AD.

Arbetsgivarens motivering är att mannens ledighet skulle innebära en påtaglig störning i verksamheten. Enligt protokollet från tvisteförhandlingen påtalar man att mannen inte skulle kunna genomföra vissa transporter om han var ledig en timme både på morgonen och eftermiddagen.

”Verksamheten inom Kriminalvårdens nationella transportenhet, NTE, består av att transportera klienter. Behovet av flexibilitet i arbetstider är därför stor”, skriver Kriminalvårdens förhandlingschef Ola Nilsson i ett mejl till Publikt.

STs förbundsjurist Veera Littmarck menar att det är anmärkningsvärt att en av Sveriges största myndigheter inte vill göra sådant som åligger dem enligt lag.

– Det kommer alltid att innebära någon form av störning att man är förälder och vill utnyttja sina rättigheter till ledighet, men det är faktiskt någonting som arbetsgivaren får tåla, säger hon till Publikt.

Veera Littmarck.
Bild: Casper Hedberg
Veera Littmarck.

Kriminalvårdens Ola Nilsson skriver också i mejlet att myndigheten inte har nekat mannen föräldraledighet i och med att man har föreslagit en omplacering till en tjänst med fasta arbetstider för att ledigheten skulle kunna genomföras.

– Det handlar om enstaka transporter som eventuellt kan bli svåra att genomföra. Då ska man komma ihåg att han arbetar inom en väldigt stor verksamhet, där det görs ungefär 10 000 transporter per år. Det finns andra arbetsuppgifter, säger Veera Littmarck.

Kriminalvården inom NTE har under 2019 tagit ett policybeslut om att avslå föräldraledighet med både fast start- och sluttid, då det stör verksamheten, anger ST i stämningsansökan.

– Man nekar alla som vill vara föräldralediga i början och slutet av dagen i den här delen av myndigheten. Det policybeslutet tycker vi är helt felaktigt taget, säger Veera Littmarck.

Enligt STs förbundsjurist är detta det första av flera fall där ST har påkallat tvister kring medlemmar inom NTE som inte har fått vara föräldralediga i den utsträckning som de har ansökt om.

ST kräver att staten betalar ett skadestånd på 75 000 kronor till mannen för brott mot föräldraledighetslagen.

Arbetsgivaren kommer nu att få svara på stämningsansökan, och beroende på vad parterna kommer fram till kan det bli aktuellt med någon typ av förlikning innan saken går vidare till domstolsförhandling, enligt Veera Littmarck.

”Vi ser positiv på att det här blir prövat av Arbetsdomstolen”, skriver Kriminalvårdens förhandlingschef Ola Nilsson i sitt mejl till Publikt.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.